Newyddion

Cyn-fyfyriwr yn Brentis Uchel ei Barch

February 7, 2017

formerstudentishighflying

Mae cyn-fyfyriwr Coleg Cambria yn dathlu ar ôl ennill Prentis Uwch y Flwyddyn a Gwobr Dyfodol Gweithgynhyrchu 2016 EEF.

Astudiodd Jamie Stenhoff, sy’n 21 oed ac yn dod o’r Fflint, Beirianneg yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy Cambria gan ennill rhagoriaeth yn ei BETEC Diploma Estynedig Lefel 3, cyn astudio ar gyfer Prentisiaeth Uwch mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch (Cymru) Lefel 4.

Mae Jamie, a ddewisodd y llwybr prentisiaeth i ddatblygu gyrfa yn y diwydiant, bellach yn gweithio i Wasanaethau Marshall Aviation ym Maes AwyrPenarlâg, Brychdyn, fel Peiriannydd Dylunio Awyrennau a chasglodd ei wobrau mewn seremoni yn Llandudno a Chaerdydd.

Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn dwyn ynghyd y gweithwyr ,cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant gorau, gan ddathlu rhagoriaeth a chyflawniadau rhagorol ac arddangos rhagoriaeth ym maes datblygu sgiliau yng Nghymru.

Roedd 10 categori o wobrau i weithwyr sy’n dilyn rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru; cyflogwyr ac ymarferwyr dysgu yn y gwaith. Cafodd panel o feirniaid dasg anodd iawn yn ceisio didoli’r ymgeiswyr o bob rhan o Gymru, cyn dewis 33 ymgeisydd teilwng iawn ar gyfer y rownd derfynol. Enillodd Jamie wobr Prentis Uwch y Flwyddyn, gan ei wneud ef a’r ymgeiswyr eraill a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn wir lysgenhadon dros raglenni Prentisiaethau a Hyfforddiant yng Nghymru.

Daeth Jamie i’r brig unwaith eto ganiddo ennill gwobr aur fel Prentis Uwch y Flwyddyn Olaf Cymru, a noddwyd gan Siemens.

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo hon yn Stadiwm Dinas Caerdydd ym mis Tachwedd 2016. Mae’r wobr yn cydnabod cyfraniad rhagorol prentisiaid gweithgynhyrchu ledled y rhanbarth. Mae’r wobr hon yn uchel iawn ei pharch ac mae cryn gystadlu amdani. Dewisir yr enillwyr gan banel o feirniaid o blith arweinwyr busnes, arbenigwyr byd diwydiant ac academyddion.

Curodd Jamie gystadleuwyr o Fôn i Fynwy i gipio’r teitl ar ôl creu argraff ar y beirniaid gyda’i ymroddiad, ei uchelgais a’i ynni a’i benderfyniad i ddilyn gyrfa yn y diwydiant gweithgynhyrchu. Dywedodd y beirniaid eu bod wedi cael eu rhyfeddu gan safon uchel y prentisiaid a enwebwyd eleni, gan wneud buddugoliaeth Jamie hyd yn oed yn rhagor o gamp.

Mae Jamie bellach yn y ras ar gyfer y teitl cenedlaethol lle bydd yn mynd benben ag enillwyr pob rhanbarth o Brydain yn y gala gwobrau cenedlaethol yn Llundain ym mis Ionawr.

Dywedodd yr Anogwr Dysgu, Peirianneg a’r Amgylchedd Adeiledig, Carol Francis:

“Mae Jamie wedi bod yn batrwm o fyfyriwr yng Ngholeg Cambria. Roedd yn gwrtais ac yn gweithio’n galed iawn. Fel ein myfyriwr ni, dechreuodd Jamie astudio ar Lefel 2 a symud ymlaen drwy Lefel 3 gyda rhagoriaeth ac roeddem wrth ein bodd pan gafodd brentisiaeth gyda Marshalls.

“Mae wedi bod yn bleser i’w gynorthwyo gyda’i astudiaethau i gyd ac mi rydw i a’i diwtoriaid yn falch iawn ohono.”

Mae Jamie bellach yn astudio ar gyfer gradd mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig ym Mhrifysgol Caer.

Mae’r llun yn dangos: Jamie Stenhoff a Lee Edison, Cydlynydd Hyfforddi a Datblygu, Marshal Aviation Services