Newyddion

Cyn-fyfyriwr Coleg Cambria yn sicrhau swydd yn Sw Caer

July 30, 2015

Stephanie Marie Davies

Mae cyn-fyfyriwr Coleg Cambria wedi cychwyn ar ei llwybr “gyrfa ddelfrydol” ar ôl sicrhau swydd dros dro yn Sw Caer, yndilyn  graddio o Brifysgol Bangor yr wythnos hon.

Astudiodd Stephanie, sy’n 27 oed o Gei Connah, Sir y Fflint, Ddiploma Estynedig mewn Rheolaeth Anifeiliaid yng Ngholeg Cambria. Aeth Stephanie yn ei blaen i astudio yn Ysgol Gwyddorau Biolegol,  Prifysgol Bangor am dair blynedd a graddio gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Sŵoleg gyda Herpetoleg. Yn ogystal â hyn enillodd Stephanie Wobr Syr Alfred Lewis, sy’n cael ei chyflwyno i fyfyriwr gorau’r flwyddyn derfynol sydd wedi cwblhau gradd sengl anrhydedd yn yr Ysgol Gwyddorau Biolegol.

Mae gan Stephanie brofiad o weithio mewn sawl swydd ers gadael ysgol uwchradd, gan gynnwys swyddi mewn adwerthu, gwerthiannau, gweinyddiaeth a’r sector gofal iechyd. Mae ganddi hefyd brofiad gwirfoddol sylweddol yn y diwydiant anifeiliaid a ysbrydolodd Stephanie i ddychwelyd i addysg yn 2010 gan ddilyn cwrs mewn rheolaeth anifeiliaid yng Ngholeg Cambria.

Dywedodd Stephanie:

“Rydw i’n hynod o lwcus i sicrhau swydd dros dro fel Ceidwad Sw yn yr Adran Ddarganfod a Dysgu yn Sw Caer. Hon yw fy ngyrfa ddelfrydol ac rydw i wrth fy modd i ennill profiad yn y diwydiant mor fuan ar ôl i mi gwblhau fy ngradd. Fy nharged yn y tymor hir yw parhau i weithio yn agos gyda’r cyhoedd ac addysgu pobl ynglŷn â bygythiadau a strategaethau cadwraeth gyfredol.”