Newyddion

Cymraeg yn y Gweithle

January 25, 2016

Faith Owen Welsh class

Mae myfyrwyr Trin Gwallt a Harddwch wedi bod yn mwynhau datblygu eu sgiliau Iaith Gymraeg fel rhan o’u prif gwrs yng Ngholeg Cambria.

Mae Cymraeg yn y Gweithle yn rhan o raglen Iaith Gymraeg pwrpasol o fewn ystod o gyrsiau galwedigaethol y coleg gyda’r nod o ddatblygu geirfa sy’n addas ar gyfer y gweithle, yn ogystal â chodi hyder myfyrwyr i ddefnyddio’r Gymraeg mewn amgylchedd gwaith.

Dywedodd Suan Dagnall, sy’n 54 oed o Froncysyllte ac sydd wedi elwa o’r sesiwn:

“Dwi’n meddwl ei fod yn wych ein bod ni gallu datblygu ein sgiliau Cymraeg trwy ein cwrs. Mi wnes i wir fwynhau’r sesiynau a’r cyfle i ddysgu cyfarchion ac ymadroddion defnyddiol fydd yn fy helpu i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle. Roedd hefyd yn dda i ddatblygu fy nealltwriaeth o ddiwylliant Cymru er mwyn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol lleol.”

“Yr hyn sy’n bwysig i mi yw bod y dysgwyr yn cael hwyl wrth fagu hyder i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle,” ychwanegodd Faith Owen, Tiwtor Cymraeg yn y Gweithle yn y Coleg.

Mae Coleg Cambria yn cynnig ystod eang o ddosbarthiadau Iaith Gymraeg ar gyfer dysgwyr llawn amser a rhan amser, o gyrsiau i ddechreuwyr i gyrsiau hyfedredd. Mae dosbarthiadau dydd a nos yn rhedeg ar draw Sir y Fflint, Sir Dinbych a Wrecsam.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r cyrsiau hyn ewch www.cambria.ac.uk
neu ffoniwch 0300 30 30 007