Newyddion

Cymorth Canser Macmillan yw Elusen y Flwyddyn Coleg Cambria

September 14, 2015

Charity Launch 5

Ar ôl codi’r swm anhygoel o £90,101.59 ar gyfer Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau y llynedd, cyhoeddodd Coleg Cambria mai’r elusen a ddewiswyd ganddo ar gyfer 2015-2016 yw Cymorth Canser Macmillan.

Ymunodd cynrychiolwyr o’r elusen â staff a myfyrwyr y coleg ar safle Glannau Dyfrdwy ar gyfer digwyddiad lansio arbennig i nodi dechrau’r flwyddyn newydd o godi arian.  Mae staff a myfyrwyr rŵan yn brysur yn cynllunio heriau arloesol ac anodd tu hwnt, yn benderfynol o godi hyd yn oed rhagor o arian ar gyfer elusen newydd y flwyddyn.

Mae Cymorth Canser Macmillan yn elusen sy’n ffynhonnell cymorth, ac mae’n helpu gyda’r holl bethau sydd eu heisiau a’u hangen ar bobl sy’n cael

Mae gan yr elusen filiynau o gefnogwyr, gweithwyr proffesiynol, gwirfoddolwyr, ymgyrchwyr a phobl yr effeithir arnynt gan ganser.  Mae’r elusen yn cynnig yn llawer iawn rhagor o gymorth na nyrsys, therapyddion a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd arbenigol eraill i’r rhai yr effeithir arnynt gan ganser.  Mae’n cynnig cymaint rhagor na help meddygol – o arbenigwyr ar ben arall y ffôn a chynghorwyr sy’n delio â budd-daliadau, i wirfoddolwyr sy’n gallu rhoi help llaw gyda materion bob dydd a phobl sy’n ymgyrchu am ofal canser gwell.

Dywedodd Eleri Brady, Rheolwr Codi Arian Gogledd Cymru:

“Rydyn ni wedi cyffroi’n lân ein bod ni wedi cael ein dewis fel elusen y flwyddyn, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda’r coleg i helpu pobl leol sy’n cael eu heffeithio arnyn nhw gan ganser.”

Dywedodd David Jones, Prif Weithredwr a Phennaeth Coleg Cambria:

“Ein nod fel coleg yw darparu mwy na dim ond addysg a hyfforddiant; rydyn ni’n annog myfyrwyr i ddod yn wir ddinasyddion, sy’n cymryd rhan yn eu cymunedau lleol ac yn helpu pobl eraill.  Trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian, mae myfyrwyr yn meithrin sgiliau newydd ac yn cynyddu eu hunan hyder.

“Dros y blynyddoedd diwethaf rydyn ni wedi cynyddu’r symiau o arian rydyn ni wedi’u codi ar gyfer yr elusennau a gafodd eu dewis gennym ni yn sylweddol, ac mae pawb sy’n gysylltiedig â’r coleg yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur arall o godi arian at Gymorth Canser Macmillan.”