Newyddion

Cymhwyster Technegydd Gwyddoniaeth i Fyfyrwyr Addysg Uwch

November 17, 2016

090 Gatsby_Oct16_Carl Shone, Chris Mitchell, Gemma lloyd (2)

Roedd Gemma Lloyd a Carl Shone, cyn fyfyrwyr Mynediad i Addysg Uwch yn y Biowyddorau yng Ngholeg Cambria, ymhlith 25 o enwebeion arbennig eraill o bob cwr o Brydain i gael eu cyflwyno gyda chymhwyster y Gymdeithas Frenhinol a’r Sefydliad Gatsby mewn Seremoni Wobrwyo a gynhaliwyd yn adeilad y Gymdeithas Frenhinol Cemeg yn Llundain yn ddiweddar.

Enillodd y ddau fyfyriwr, ynghyd â 9 o bobl eraill a fu’n astudio yn y Coleg, Gymhwyster Technegydd Gwyddoniaeth Cofrestredig y Cyngor Gwyddoniaeth (RSciTech), sydd â statws cydnabyddedig iddo, gan gydnabod rhagoriaeth ar gyfer technegwyr sy’n gweithio mewn addysg wyddonol, am eu prosiectau ymchwil llwyddiannus dan arweiniad cyflogwyr.  Gweithiodd Gemma gyda Inovyn a bu Carl yn gweithio gydag Chemical Associates Consultancy.

Derbyniodd y myfyrwyr i gyd eu cymwysterau fel aelodau’r Gymdeithas Bioleg Frenhinol, ac eithrio 3 aelod Y Gymdeithas Frenhinol Cemeg (RSC).  Dyma’r cam cyntaf i fod yn wyddonydd cofrestredig a byddant yn awr yn gallu cadw eu statws RSciTech trwy gydol eu cyrsiau prifysgol a’u gyrfaoedd.

“Roedd cael ennill statws RSciTech yn gyfle anhygoel”, ychwanegodd Gemma, “ac mi wnes i fwynhau’r prosiect ymchwil yn fawr.

“Roeddwn wrth fy modd yn cael fy ngwahodd i Lundain i dderbyn fy nghymhwyster a hoffwn ddiolch i fy nhiwtoriaid am eu cyngor a’u cefnogaeth.”

Dywedodd Chris Mitchell, Darlithydd Bioleg Coleg Cambria, a oedd hefyd yn bresennol yn y seremoni wobrwyo:

“Mi roddodd y Cynllun RSciTech gyfle i’n myfyrwyr Mynediad i AU gwyddoniaeth, gwblhau prosiectau ymchwil gwyddonol trwyadl dan arweiniad cyflogwyr diwydiannau lleol.

“Enillodd 11 o’r myfyrwyr llwyddiannus gymhwyster Statws Technegydd Gwyddoniaeth Cofrestredig Y Cyngor Gwyddoniaeth ar ôl iddyn nhw gwblhau eu prosiectau, ac mi fyddan nhw’n rŵan yn cael cadw hynny trwy gydol eu gyrfaoedd.  Mae pob un o’r myfyrwyr hyn bellach yn astudio ar gyfer graddau gwyddoniaeth yn y Brifysgol.  Cafodd Gemma a Carl eu dewis i dderbyn eu cymwysterau yn adeilad Y Gymdeithas Frenhinol Cemeg yn Llundain am gynhyrchu prosiectau rhagorol.”

Mae Carl bellach ym Mhrifysgol Exeter yn astudio’r Gwyddorau Meddygol ac mae Gemma ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam yn astudio Cemeg a Nanodechnoleg Werdd.