Newyddion

Cyflwyno Cymwysterau Lletygarwch ac Arweinyddiaeth i Oruchwylwyr Ceginau Ysgolion Sir y Fflint

August 21, 2013

Glen-Foley-Carolyn-Preece-Gill-Chapman

Mae nifer o Oruchwylwyr Ceginau Ysgolion Sir y Fflint wedi llwyddo i gwblhau eu cymhwyster  Diploma Goruchwylio Lletygarwch ac Arweinyddiaeth Lefel 3 yn llwyddiannus yng Ngholeg Cambria.

Cyflwynwyd tystysgrifau i Oruchwylwyr Ceginau Neuadd y Sir ac  ysgolion Rector Drew, Maes Garmon,  Ewloe Green,  Alun yr Wyddgrug, Santes Gwenffrewi a Glanrafon  yn ogystal â Chymorth Symudol,  mewn seremoni a gynhaliwyd yng Ngholeg Cambria – Glannau Dyfrdwy.   Mae hyn yn golygu bod ganddynt i gyd gymhwyster rheoli cydnabyddedig yn y diwydiant lletygarwch.

I ennill y cymhwyster roedd yn rhaid i’r ymgeiswyr fynychu sesiynau dysgu yng Ngholeg Cambria am 12 mis.  Dilynwyd hynny gan asesiadau yn y gweithle, a oedd yn cynnwys pob agwedd o reoli ceginau’n effeithiol.  Roedd y modiwlau’n cynnwys, Gwasanaeth Cwsmeriaid, Rheoli Cynhyrchu Bwyd a Gwasanaeth Bwyd, Monitro Diogelwch Bwyd,  Cyllidebu a Chyfathrebu â staff,  yn ogystal â nifer o fodiwlau eraill.

Ar y dechrau roedd y cynrychiolwyr ychydig yn bryderus ynglŷn â’r system e-bortffolio, a fabwysiadwyd gan Goleg Cambria, ond cyn pen dim, roeddent yn gyfarwydd â’r dull dysgu newydd hwn, gan addasu’n dda iddo.  Cynhyrchwyd gwaith ardderchog ganddynt ar gyfer eu hasesiadau.  Cafodd pob portffolio ei achredu’n llwyddiannus gan City & Guilds.

Dywedodd Glen Foley, sy’n aelod o Dîm Lletygarwch ac Arlwyo yn y Gweithle, Coleg Cambria: “Mi wnes i fwynhau fy hun yn fawr yn cyflwyno’r cwrs.  Roedd rhai sesiynau diddorol iawn  a hoffwn ddymuno pob llwyddiant i’r cynrychiolwyr  i’r dyfodol.  Da iawn chi!”

Mae’r llun yn dangos (pellaf ar y chwith) Glen Foley, Carolyn Preece Rheolwr Dysgu yn y Gweithle, Coleg Cambria; a Gill Chapman, Cyngor Sir y Fflint (pellaf ar y dde).

Tags: ,