Newyddion

Cyfleoedd Prentisiaethau i Ddysgwyr Coleg Cambria

December 17, 2014

VillageBakery

Cafodd myfyrwyr Coleg Cambria gyflwyniad gan Christian Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Village Bakery yn ddiweddar.

Tynnodd Christian sylw at brentisiaethau a fydd ar gael ym Mehefin a Gorffennaf 2015. Trwy weithio efo Coleg Cambria, mae The Village Bakery yn gallu cynnig nifer o brentisiaethau pobi a pheirianneg i’r dysgwyr hynny sydd am ddilyn gyrfa yn y diwydiant bwyd.  Mae’r prentisiaethau yn gymwysterau sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol ac maent yn cynnig cyfle i’r ymgeiswyr gyfuno dysgu damcaniaethol a hyfforddiant ymarferol yn y swydd wrth ennill cyflog cystadleuol.

Cyfeiriodd Coleg Cambria a The Village Bakery at y myfyriwr llwyddiannus Tim Pluves a gwblhaodd brentisiaeth gyda The Village Bakery ac mae ar fin mynd i brifysgol o ganlyniad i’w gyfnod yn ennill profiad gyda’r cwmni.

Dywedodd Vernon Davies, Cydlynydd Datblygu Gyrfaoedd Coleg Cambria:

“Rydyn ni bob amser yn falch o gael croesawu Christian i ddod i siarad â’r myfyrwyr am gyfleoedd prentisiaethau yn The Village Bakery.  Mae prentisiaethau yn gallu cynnig llwybr datblygiad i fyfyrwyr ac mae llawer ohonynt wedi cael cyfeiriad i’w gyrfa trwy weithio efo The Village Bakery.”