Newyddion

Cyfarfod Partneriaeth Menter Coleg Cambria

October 17, 2014

Enterprise

Croesawyd 8fed  cyfarfod Rhanddeiliaid Hwb YES i Goleg Cambria.

Daeth cynrychiolwyr Grŵp Rhanddeiliaid Hwb Gwasanaethau Menter Ieuenctid Gogledd-ddwyrain Cymru i’r cyfarfod i fonitro ac i gadw llygad ar yr amcanion a rhannu hanesion llwyddiant.

Ers eu cyfarfod diwethaf ym mis Mai.  Fel rhan o ddyheadau cynyddu mentergarwch yn y rhanbarth, aeth y grŵp ati i nodi blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn academaidd i ddod

Dechreuodd y cyfarfod gyda Mike Corcoran, Hyrwyddwr Menter ym Mhrifysgol Glyndŵr University yn tynnu sylw at lwyddiannau mentergarwch pobl ifanc yng Ngogledd-ddwyrain Cymru, ac at hyrwyddo Menter ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Cydweithiodd y cynrychiolwyr, a oedd yn cynnwys entrepreneuriaid ifanc a nifer o gynorthwywyr o’r sector cyhoeddus a phreifat, yn agos â’i gilydd ar amlinelliad o gynigion am syniadau entrepreneuraidd ar gyfer gweithgareddau ar y cyd yng Ngholeg Cambria a Phrifysgol Glyndŵr, gyda Rona Griffiths, Rheolwr Menter yng Ngholeg Cambria a Mike Corcoran ar ran Prifysgol Glyndŵr.

Dywedodd Rona Griffiths:

”  Rydym wrth ein bodd gyda chynnydd y grŵp hwn ac rydym yn ddyledus i’n rhanddeiliaid. Mae gennym y grŵp rhanddeiliaid mwyaf rhagweithiol yng Nghymru ac mae’r myfyrwyr, y staff a’r graddedigion i gyd yn elwa ar eu cyfraniad hanfodol i ddarpariaeth entrepreneuriaeth yng Ngholeg Cambria a Phrifysgol Glyndŵr.  Rydym wedi gweld cynnydd mawr yn y nifer y myfyrwyr sydd eisiau mentro mwy ac mae hynny i’w weld yn y nifer cynyddol o gwmnïau newydd yn ein hardal.”