Newyddion

Cwrs Sgiliau Sylfaenol yn arwain at Gyfleoedd Newydd

March 23, 2010

Mae gan Julie Webber myfyrwraig Diploma Cenedlaethol mewn Astudiaethau Busnes yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy neges bwysig i unrhyw un sydd eisiau dechrau newydd i 2010 – cofrestrwch ar gwrs sgiliau sylfaenol.

Mae Julie sy’n 38 oed, ac yn fam i ddau bar o efeilliaid, ar hyn o bryd yn gwneud cwrs Diploma Cenedlaethol ac yn gobeithio cael swydd mewn marchnata ar ol cwblhau’r cwrs. Dechreuodd siwrne Julie y llynedd pan gofrestrodd ar gyrsiau lefel 1 Mathemateg a Saesneg yng Nghaffi’r Savoy yn yr Wyddgrug oedd yn cael eu rhedeg gan Goleg Glannau Dyfrdwy. Gan ei bod yn gwneud mor dda ar y ddau gwrs, cafodd air T’r tiwtoriaid am ei dyheadau gyrfa a dyna pryd y cofrestrodd ar y rhaglen Diploma Cenedlaethol mewn Astudiaethau Busnes. Mae Julie bellach hanner ffordd trwy’i blwyddyn gyntaf ac yn gwneud argraff ar ei thiwtoriaid a chyd-fyfyrwyr, ac mae’n dod yn agosach at wireddu ei huchelgais.

Mae Julie nawr yn awyddus i annog eraill sydd am fynd nol i’r gweithlu i ystyried cofrestru ar gwrs sgiliau sylfaenol. Meddai “Fy neges i eraill yw bod y llwybr yma yn gweithio. Pan benderfynais fy mod am fynd nol i weithio ar ol magu teulu roedd hi’n anodd gwybod lle i fynd. Yn ffodus mi wnes i ddod o hyd i’r cyrsiau sgiliau sylfaenol sy’n cael eu cynnig gan Goleg Glannau Dyfrdwy.

Nid yn unig y mae’r cyrsiau yma wedi rhoi i mi’r cymwysterau a sgiliau yr wyf ei angen ar gyfer cyrsiau lefel uwch, ond hefyd yr hyder i fynd amdani. Roedd y tiwtoriaid yn groesawus a chefnogol ac rwy’n ddyledus iawn iddynt am fy helpu i gyrraedd lle rwyf i nawr”.

Meddai Amanda Morgan tiwtor Sgiliau Sylfaenol yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy “Mae Julie yn enghraifft wych i eraill sydd am wella eu sgiliau a chymryd sialensiau newydd fyny. Fel nifer o bobl eraill roedd Julie’n eithaf pryderus ynglyn T dychwelyd i ddysgu, ond bu i’r amgylchedd ymlaciol, anffurfiol sydd yma, sy’n canolbwyntio ar ddysgu unigol ac yn i fyfyrwyr ddysgu ar eu cyflymder eu hunain leddfu’r pryderon hynny. Bu i’w brwdfrydedd a’i hymrwymiad olygu ei bod wedi gwneud cynnydd yn fuan iawn”.

Mae cyrsiau Sgiliau Sylfaenol ar gael mewn lleoliadau ar draws Sir y Fflint, ac ar gael i bawb yn rhad ac am ddim. Mae’r rhan fwyaf yn rhedeg ar sail galw i mewn. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch Amanda Morgan ar 01244 831531.

Llun o Julie; Mae Julie erbyn hyn yn wyneb cyfarwydd yng Nghanolfan Adnoddau Dysgu’r Coleg

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch T Claire Nicholson neu Vicky Barwis ar 01244 831531.