Newyddion

Cwrs Dawns Gyfoes yn Ngholeg Cambria Iâl

February 3, 2015

Dance

Mae NEW Dance, mewn cydweithrediad â Choleg Cambria, yn cynnal cwrs Dawns Gyfoes dau ddiwrnod o hyd ar safle Iâl dan arweiniad dau o ddawnswyr proffesiynol medrus Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. 

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wedi ei leoli yn y Tŷ Dawns yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, ac yn gwmni sydd wedi ei wobrwyo ac â rhaglen ryng-wladol eang o ddawns gyfoes, yn cynnwys mynd â gweithiau repertoire ar daith, a chyflwyno a churadu artistiaid newydd a rhai sydd eisoes wedi eu sefydlu eu hunain.

Mae’r cwrs deuddydd, sy’n cael ei gynnal ar ddydd Iau 19eg a dydd Gwener 20fed Chwefror,  yn darparu cyfle di-gymar i weithio gyda dawnswyr proffesiynol a dod i wybod rhagor ynghylch Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Mae’r cyfle cyffrous ac unigryw hwn wedi ei gyfyngu i 20 o ddawnswyr ifanc brwdfrydig gyda rhywfaint o brofiad o ddawns. Bydd y ddau ddiwrnod yn cynnwys dysgu proffesiynol a datblygu techneg, creadigrwydd a medrau perfformio.  Cost y cwrs fydd £30 neu £25 i aelodau cwmnïau dawns ieuenctid.

Rhagor o fanylion gan Jamie Jenkins, Cyd-lynydd Dawns Ieuenctid ar 01978 869456 neu e-bostiwch:  info@newdance.org.uk