Newyddion

Cwrs Camau i Gyflogaeth yn arwain at Lwyddiant

January 21, 2014

Image

Mae dysgwr cwrs Camau i Gyflogaeth yng Ngholeg Cambria yn profi bod y cwrs yn gwneud yr hyn mae’n ei ddweud, gan ei fod nawr yn hyfforddwr gyrru cymwys yn rhedeg ei fusnes lleol ei hun.

Dilynodd Mark Beck 40 oed o Wrecsam y cwrs Gweinyddu i Oedolion trwy’r cwrs Camau i Gyflogaeth ar ôl bod yn ddi-waith am wyth mis. Dysgodd Mark sut i ddefnyddio cyfrifiaduron ar gyfer dibenion gweinyddol, a bu iddo hefyd yn ystod y cwrs wella ei sgiliau Mathemateg a Saesneg, yn ogystal â gwneud profiad gwaith mewn swyddfa deithio leol.

Cwblhaodd y cwrs gan ennill graddau uchel ac mae nawr yn hyfforddwr gyrru cymwys yn rhedeg ei fusnes ei hun yn ardal Wrecsam. Mae’r cwrs Gweinyddu i Oedolion wedi ei alluogi i reoli agwedd weinyddol ei fusnes.

Dywedodd “Roeddwn yn edmygus iawn o sut yr oedd y tiwtoriaid yn gallu rhoi cymorth unigol i’r holl fyfyrwyr o fewn y grŵp yn ôl yr angen. Roeddwn i’n teimlo fy mod yn cael fy nghefnogi trwy’r amser a bu i mi wneud llawer o ffrindiau yr wyf dal mewn cysylltiad â hwy.”

Dywedodd Lynn Jones Cydlynydd y rhaglen Barod am Waith yng Ngholeg Cambria “Ar y dechrau doedd Mark ddim yn siwr a fyddai’r rhaglen Camau i Gyflogaeth o fudd iddo; cafodd ei gyfweld ddwywaith cyn penderfynu rhoi cynnig arni.

“Unwaith iddo ddechrau bu iddo gyda chymorth ei diwtor Debbie Evans ffynnu, a dechreuodd weld perthnasedd ei gwrs mewn perthynas â’i ddyheadau ar gyfer y dyfodol. Dangosodd ymrwymiad llwyr a chymryd pob cyfle i wella ei hun; ac mae nawr yn gweld manteision y gwaith caled.

Mae Mark yn enghraifft wych o sut y gall Dysgu Seiliedig ar Waith helpu i wella bywydau pobl ac mae’n fodel rôl ardderchog ar gyfer myfyrwyr presennol.”

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau yng Ngholeg Cambria ewch i www.cambria.ac.uk neu ffonio 0300 30 30 007.

Tags: , , , , ,