Newyddion

Cwmni datblygu meddalwedd arbenigol yn ymweld â’r Coleg

January 22, 2014

Image

Yn ddiweddar cafodd myfyrwyr Cyfrifiaduro a Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Coleg Cambria Iâl sgwrs ddifyr gan Carl Dalton, cyd-sylfaenydd y cwmni Brain in a Jar, ynghylch cynhyrchu, rhaglennu a dylunio gemau consol.

Cwmni datblygu meddalwedd annibynnol yw Brain in a Jar sy’n arbenigo mewn efelychiadau a gemau chwaraeon moduro. Maent yn ddatblygwyr trwyddedig ar gyfer XBOX 360, Playstation 3, Nintendo Wii U a CP.

Daeth Carl Dalton, Cyfarwyddwr Creadigol y cwmni i siarad â’r myfyrwyr am bwysigrwydd Sicrwydd Ansawdd yn y broses o ddatblygu meddalwedd. Trafododd sut y mae Sicrwydd Ansawdd yn golygu gallu harneisio sgiliau cyfathrebu da, bod â gwybodaeth dda o gemau, rhoi sylw i fanylder a chael llawer o amynedd.

Siaradodd hefyd am rôl y cynhyrchydd, artistiaid a pheirianwyr. Daeth y cyflwyniad i ben gyda thrafodaeth ynghylch y rôl anoddaf un, sef dylunio.

Dywedodd Nigel Holloway Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm Cyfrifiaduro a TG yng Ngholeg Cambria “Cafwyd sgwrs ddiddorol iawn gan Carl ynghylch y diwydiant gemau. Roedd nifer fawr o fyfyrwyr yn bresennol, a bu i bawb fwynhau, a gofynnwyd llawer o gwestiynau ar y diwedd.”

Tags: , , , ,