Newyddion

Croeso mynwesol i’r myn geifr yn y coleg

May 19, 2015

baby goats and students

Ganwyd pum myn gafr Bagot yng Nghanolfan Bridiau Prin Coleg Cambria Llaneurgain eleni, gan helpu’r brîd i gynyddu ei niferoedd.

Mae geifr Bagot yn frîd bychan du a gwyn, cryf, iach ac anturus ond prin, sydd ar hyn o bryd wedi ei gynnwys ar restr mewn perygl y Rare Breed Survival Trust gyda dim ond 43 o enedigaethau wedi’u cofrestru yn 2014.

Dywedodd Wendy Gacem, Rheolwr y Ganolfan Anifeiliaid Bach:

‘’Ganwyd dau o’r geifr mewn pryd ar gyfer cyfarfod y Gymdeithas Geifr Bagot a gafodd ei gynnal yma yng Ngholeg Cambria yn ddiweddar.

‘’Cafodd y cyfarfod ei gynnal i drafod cyflwr y brid ac i weithredu cynlluniau i annog bridwyr newydd yn y dyfodol. Un o’r cynlluniau newydd yw Geifr Bagot Pori, sy’n manteisio ar  fedrau pori gwych y brid brodorol mewn prosiectau cadwraeth.’’

Croesawyd Coleg Cambria i ddangos ei eifr Bagot yng Ngŵyl y Gwanwyn Sioe Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.