Newyddion

Croeso i Goleg Cambria

June 12, 2013

Mae Coleg Cambria, y coleg a fydd yn cael ei ffurfio yn dilyn uno Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl Wrecsam ar 1 Awst 2013, wedi lansio’r cysyniad logo ar gyfer y coleg. Gyda 50 diwrnod tan yr uno, mae’r coleg wedi cyflwyno’r “Sbectrwm” fel logo ar gyfer y Coleg Newydd.

Lluniwyd a dewiswyd dyluniad y Sbectrwm gyda chymorth myfyrwyr, staff, llywodraethwyr a busnesau lleol ac mae’n cynrychioli amrywiaeth a chynhwysedd y coleg newydd. Bydd Coleg Cambria ymysg colegau addysg bellach mwyaf yn y DU a bydd yn cefnogi dros 7000 o ddysgwyr amser llawn a thros 20000 o ddysgwyr rhan amser. Bydd yn cynnig un o bortffolios cwricwlwm ehangaf unrhyw goleg yng Nghymru, gan ddysgu rhaglenni o lefel cyn mynediad hyd at lefel 7.

Mae’r sbectrwm yn cynrychioli lled a dyfnder yr addysg, y cyrsiau a’r sgiliau y bydd Coleg Cambria yn eu darparu i ystod amrywiol o fyfyrwyr a dysgwyr. Mae hefyd yn cynrychioli ‘disgleirdeb’, ac yn portreadu’r coleg fel enghraifft ddisglair o safon, rhagoriaeth a llwyddiant. Mae’r nod sbectrwm hefyd yn ffurfio’r llythyren haniaethol ‘C’.

Dywedodd David Jones, Darpar Bennaeth Coleg Cambria:

“Mae ein hunaniaeth newydd yn garreg filltir bwysig i addysg bellach yng Ngogledd-ddwyrain Cymru. Mae’n dangos y llwyddiant a gyflawnwyd gennym fel colegau ar wahân, a’r llwyddiant rydym yn bwriadu ei gyflawni fel un coleg. Ein prif gryfder yw ein cefnogaeth i bob dysgwr ac roeddem am fynegi’r dull cynhwysol hwn wrth ddewis ein brand. Rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu cynnwys myfyrwyr, staff a llywodraethwyr Colegau Iâl a Glannau Dyfrdwy , yn ogystal â rhai cyflogwyr lleol, wrth lunio’r cysyniad.”

www.cambria.ac.uk

Tags: