Newyddion

Croeso Arwr i Enillydd Medal Paralympaidd

October 6, 2016

Sabrina and Hospitality and Catering Students (1)

Daeth Sabrina Fortune, y bencampwraig gwthiwr pwysau paralympaidd, yn ôl i’r coleg i gael ei llongyfarch gan y myfyrwyr a’r staff.

Daeth Sabrina sy’n 19 oed ac o’r Wyddgrug yn ôl o gemau Paralympaidd Rio 2016 gyda medal efydd ar ôl ei thafliad personol orau personol o 12.94m yn y gystadleuaeth gwthio pwysau F20 (anabledd dysgu). Mae Sabrina, a gafodd fwynhau tair wythnos a hanner yn Rio, yn aelod o garfan Paralympaidd Prydain Fawr a’r rhaglen berfformio gorau safon y byd.   Cafodd ei diddordeb mewn chwaraeon ei feithrin am fod ei brawd yn daflwr gyda Chlwb Athletau Amatur Glannau Dyfrdwy (ACC), lle bu Sabrina yn ymarfer ei champau athletau ers iddi fod yn 13.

Roedd myfyrwyr Cambria Coleg a staff wrth eu bodd yn cael croesawu a chanmol Sabrina, y cyn-fyfyriwr Lletygarwch ac Arlwyo, yn ôl i’r coleg gyda’i Medal Efydd a enillodd, yn ogystal â’r tegan meddal – Tom – roedd pob enillydd medal yn ei dderbyn yn y gemau.

Roedd Sabrina yn hapus iawn yn sgwrsio gyda’r myfyrwyr a’r staff am ei champ a’i phrofiadau yn y Gemau Paralympaidd:

“Fy mreuddwyd oedd cyrraedd Rio ar gyfer y gemau Paralympaidd, ac felly dw i wedi bod yn canolbwyntio ar hynny yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae wedi bod yn brofiad gwych cael cystadlu yn y Gemau Paralympaidd yn Rio ac roedd ennill y fedal efydd yn gwireddu’r freuddwyd honno.”