Newyddion

Crefft Chwarae yng Ngholeg Cambria

January 25, 2016

The  Art of Play

Mae myfyrwyr Celf a Dylunio yng Ngholeg Cambria yn defnyddio’r thema ‘chwarae’ fel man cychwyn ar gyfer eu gwaith cwrs diolch i arddangosfa newydd yn y coleg o’r enw ‘Crefft Chwarae /The Art of Play’.

Mae’r arddangosfa ryngweithiol yn dangos ystod o deganau o wahanol gyfnodau. Mae gan ddysgwyr y cyfle i ddefnyddio’r gwrthrychau sy’n cael eu harddangos i ddylunio, tynnu ffotograffau, creu animeiddiadau a hyd yn oed defnyddio nhw fel rhan o’u gwaith celf.

Dywedodd cydlynydd yr arddangosfa, Jim Creed:

“Nod yr arddangosfa yw creu adnodd dysgu gweledol ar gyfer staff a dysgwyr sydd wedi’i gysylltu’n uniongyrchol â’r cwricwlwm. Mae’r thema wedi ysbrydoli’r dysgwyr ar bob lefel gan ei fod yn hwyliog, yn lliwgar ac atyniadol. Gellir chwarae neu ddefnyddio’r gemau sy’n cael eu dangos, felly mae’r holl beth yn hynod o ryngweithiol.”

Mae’r arddangosfa hefyd yn cynnwys elfennau o lythrennedd trwy’r defnydd o eirfa ddwyieithog benodol i’r pwnc sy’n gorchuddio waliau’r oriel ac yn helpu’r dysgwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o iaith weledol.

Dywedodd Robert Thomson, sy’n 18 oed, o Ddinbych ac yn ei ail flwyddyn yn y coleg:

“Rydw i wir wedi mwynhau defnyddio’r arddangosfa fel rhan o ‘ngwaith ymchwil y tymor yma. Rydym wedi chwarae efo rhai o’r teganau ac mae’r prosiect cyfan yn llawer o hwyl. Rwy’n gyffrous iawn ynglŷn â’r posibiliadau creadigol sy’n cael eu cynnig gan y thema yn ei gynnig ac yn edrych ymlaen at eu hymchwilio ymhellach.”

Mae’r arddangosfa Crefft Chwarae yn parhau tan y Pasg 2016 ac yn cynnig adnodd addysgu a dysgu hanfodol i fyfyrwyr a staff Coleg Cambria.