Newyddion

Myfyrwyr Celf Creadigol Coleg Iâl

August 20, 2012

Arddangosodd dysgwyr aeddfed Celf a Dylunio Coleg Iâl, sef Gwen Pole o Landegla, Margaret Jones o’r Orsedd, Marlene Clark o Barc Acton a Myra Ryan o Goedpoeth waith celf eithriadol wrth iddynt orffen chwe modiwl o’u cwrs celf.

Gan gwblhau pob modiwl eu cwrs Sgiliau Estynedig mewn Celf a Dylunio dros gyfnod o ddwy flynedd, gweithiodd y darpar artistiaid ar Baentio a Darlunio, 3D, Graffeg, Tecstiliau, Darluniadu a Chelf Llyfrau.

“Bu eu cynnydd creadigol yn anhygoel,” meddai Francine Isaacs, Cydlynydd Rhaglen Celf a Chrefft Coleg Iâl.

Gwelir nhw gyda rhai o’r llyfrau anhygoel a wnaethpwyd ganddynt ar gyfer eu modiwl Celf Llyfrau; gan symud ymlaen o’r cwrs Cyflwyniad i Gelf, ysbrydolwyd y gwragedd gan eu creadigrwydd a’u cyflawniadau eu hunain, yn ogystal â chael eu rhyfeddu ganddynt.