Newyddion

Cyflwyno Gwobr Safon Aur Iechyd Corfforaethol i Goleg Iâl gan y Gweinidog yng Nghaerdydd

February 12, 2013

Cyflwynwyd Gwobr Safon Aur Iechyd Corfforaethol i Goleg Iâl yn Seremoni Gwobrau Cyflogwyr a Digwyddiad Ymgysylltu Cymru Iach ar Waith gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths AC yng Nghaerdydd yr wythnos hon.

Teithiodd cynrychiolwyr Coleg Iâl – Frank Davies, Swyddog yr Amgylchedd, Iechyd a Diogelwch gydag Imran Khan, Cynghorydd Adnoddau Dynol ac Ann Joynson Evans, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gofal a Gwasanaethau Cyhoeddus y Coleg i’r digwyddiad mawreddog yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd i dderbyn y wobr.

Marc ansawdd i hybu iechyd yn y gweithle yw’r Safon Iechyd Corfforaethol yng Nghymru sy’n cydnabod gweithredu arferion i hyrwyddo iechyd a lles eu gweithwyr. Rhaglen ddilynnol yw’r fenter ansawdd a chaiff Coleg Iâl ei ail-asesu am gysondeb ei ansawdd uchel bob tair mlynedd.

“Nododd adborth Tîm Gwella Iechyd Llywodraeth Cymru fod amgylchedd cefnogol y Coleg wedi cael argraff gref arnynt yn ogystal â’r staff y gwnaethant gyfarfod â nhw,” oedd sylw Vanessa Davies, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygu Proffesiynol Coleg Iâl pan enillodd y Coleg y Wobr.

Bydd y Coleg yn parhau i weithio i ddiogelu iechyd a lles yr holl staff a chroesewir syniadau am welliant parhaus i gynnal ei statws. Mae’r gwaith i gyflawni’r safon yn cyd-fynd â’r model rhagoriaeth busnes sy’n hyrwyddo ansawdd a datblygiad sefydliadol mewn nifer o sefydliadau.

Dyfyniad o Adroddiad yr Aseswyr Iechyd Corfforaethol ar Goleg Iâl 2012:
“Roedd y diwylliant cyffredinol yn agored, yn dryloyw a chefnogol; roedd lles wedi’i sefydlu’n gadarn yn y strategaeth, y polisïau a’r gwaith o ddydd i ddydd yn y Coleg, ac roedd ymrwymiad clir gan y Llywodraethwyr, y Pennaeth, y Tîm o Uwch Reolwyr a’r holl staff i iechyd a lles. Mae’n bwysig nodi ei fod yn amlwg o’r dechrau bod yr uwch reolwyr a’r llywodraethwyr yn ystyried lles y staff yn fater strategol.”