Newyddion

Llongyfarchiadau i Marcus Thomas – Gwobr Addysgu Pearson i Athro AB y Flwyddyn Cymru 2013.

May 17, 2013

Cyhoeddwyd Marcus Thomas o Goleg Iâl Wrecsam yn enillydd Gwobr Addysgu Pearson i Athro AB y Flwyddyn Cymru.

Mae’r cyfan yn dechrau gydag athro gwych a chyhoeddwyd Enillwyr y Gwobrau Addysgu Rhanbarthol HEDDIW ar ddiwrnod “diolch i athro”, sef 17 Mai. Wedi’u dewis o dros 24,000 o enwebiadau a dderbyniwyd gan Wobrau Addysgu Pearson yn 2013, mae 62 o ddathliadau’n digwydd mewn ysgolion a cholegau ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar 17 Mai 2013 i gyflwyno’r Gwobrau Addysgu Rhanbarthol clodfawr i arwyr lleol rhagorol ym myd addysg.

“Mae Coleg Iâl yn ymhyfrydu bod Marcus wedi ennill y wobr hon,” meddai Jasbir Dhesi, Pennaeth Coleg Iâl. “Mae’n ysbrydoliaeth i’w ddysgwyr a’i gyfoedion ac rydym yn eithriadol o falch o’r orchest hon.”

Mae Marcus Thomas wedi gweithio yng Ngholeg Iâl ers 1996, ac yn ystod ei un mlynedd ar bymtheg yma, mae wedi cael effaith sylweddol ar y Coleg ac, yn bwysicach fyth, ar fywydau nifer fawr o ddysgwyr. Er ei fod yn aelod o dîm yng Nghyfadran y Celfyddydau, gwelir ei ddylanwad trwy’r Coleg cyfan. Lluniodd gwricwlwm i ymgysylltu â phawb, hyd yn oed y rheiny sydd efallai heb gael llwyddiant blaenorol yn yr ysgol neu’r coleg. Mae’n gweithio’n galed i ailgysylltu dysgwyr â chrefftau traddodiadol, diwylliant Cymru a materion cymdeithasol sy’n wynebu’r byd heddiw. Blwyddyn ar ôl blwyddyn, gweithiodd Marcus i ysbrydoli staff eraill yn ei adran ac ysgogodd rai o’n dysgwyr mwyaf heriol ac anystywallt i ymgeisio at bethau gwell. Mae ei gyfraniad i’r Coleg yn eithriadol ac mae’n enillydd teilwng o’r Wobr nodedig hon.

Bydd Marcus yn ymuno â’i gyd-enillwyr yn rownd derfynol Gwobrau Addysgu’r DU ar 20 Hydref, i’w ffilmio yn Llundain a’i ddarlledu gan y BBC.

Mae Gwobrau Addysgu Pearson yn ddathliad blynyddol o athrawon ac addysgu eithriadol; fe’u sefydlwyd yn 1999 gan yr Arglwydd Puttnam, ac maent yn cydnabod effaith arwyddocaol athro ysbrydoledig ar fywydau’r bobl ifanc y maent yn eu haddysgu.

Dywedodd Rod Bristow, Llywydd Pearson UK: “Rydym yn dymuno cydnabod a chefnogi athrawon ysbrydoledig am eu hymrwymiad i addysgu a dysgu a gwella cyfleoedd bywyd y genhedlaeth nesaf. Mae hi’n bwysig iawn ein bod yn creu cyfleoedd i ddweud diolch.”