Newyddion

Comic Relief yng Ngholeg Iâl

March 14, 2013

Yng Ngholeg Iâl, roedd gwneud rhywbeth gwirion am bres yn golygu bod unigolion ar gwrs llawn amser lefel un mewn Gosod Trydan wedi gwirfoddoli i gael cwyro’u coesau, sythu eu gwallt a siafio’u gwallt i gyd yn ogystal â heriau gwirion eraill.

Bu myfyriwr Coleg Iâl mewn Gosod Trydan, Jack Edwards, yn hynod ddewr er mwyn ei noddwyr Trwynau Coch pan gafodd ei herio i gael cwyro’i goesau yn Salon Iâl ar gampws Parc y gelli’r Coleg. Roedd myfyriwr Gwasanaethau Ewinedd Lefel 3, Sian Davies, yn falch o allu helpu Jack Edwards i gyflawni ei her a chodi arian er budd Comic Relief.

Gan wisgo crysau T a roddwyd iddynt gan gwmni ASDA ac a gafodd eu cynllunio gan fyfyrwyr, mae dysgwyr llawn amser lefel un adran trydan Coleg Iâl yn codi arian fel rhan o’u her menter codi arian Bagloriaeth Cymru. Tra oedd Jack yn cael cwyro’i goesau, roedd un o’i fyfyrwyr gyfoedion, Richard Jones, ym Marbwr y Bers yn cael sythu ei wallt a chafodd Adam Brady siafio’i ben yn llwyr er budd yr elusen.

“Mae’r hogiau wir yn ymateb i’r heriau,” meddai Alan Hesford, Datlithydd mewn Peirianneg Trydanol yng Ngholeg Iâl gyda gwên. “Maent yn ddewr iawn yn cael lot o hwyl er budd achos da.”

Yn ogystal ag ymweliadau â Salon Iâl a Barbwr y Bers, mae’r darpar drydanwyr eisoes wedi bod yn codi arian er budd Diwrnod y Trwynau Coch. Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, maent wedi bod yn gwerthu cacennau, cynnal loteri pêl-droed ‘Dewiswch y Tîm’ a raffl fawr – gyda’r gwobrau wedi eu rhoi gan gwmnïau Game, Domino’s, Salon Iâl, Dog & Bone a noddwyr hael eraill.

Bydd myfyrwyr a staff sydd wedi cefnogi ac annog ymdrechion y criw yn rhannu yn y dathliadau wrthi’r raffl gael ei thynnu a’r cyfanswm terfynol gael eu cyfrif i’r elusen amwg ar Ddiwrnod y Trwynau Coch y dydd Gwner hwn.