Newyddion

Colegau Gogledd Cymru yn cydweithio yn yr Eisteddfod

September 2, 2013

Image-1

Cafodd Coleg Cambria a Grŵp Llandrillo Menai wythnos lwyddiannus iawn ar faes y brifwyl yn Sir Ddinbych eleni.

Roedd y ddau grŵp yn rhannu stondin, sef stondin Colegau Gogledd Cymru, a bu staff yn brysur yn darparu gwybodaeth am y gwasanaethau y mae’r ddau goleg yn eu cynnig ac yn cynnal arddangosiadau, gweithdai a gweithgareddau hwyliog ar gyfer y torfeydd a heidiodd i’r maes.

Cynhaliwyd nifer o weithgareddau trwy gydol yr wythnos gydag uchafbwyntiau’n cynnwys yr arddangosfeydd arlwyo lle dangoswyd sut i wneud cacennau cri a chrempogau, triniaethau trin gwallt a harddwch, her peirianneg, gwehyddu, celf greadigol,  gweithdai technoleg cerddoriaeth, gweithgareddau crefft a godro Ceridwen y fuwch, a brofodd yn boblogaidd dros ben.

Lansiwyd Coleg Cambria yn ffurfiol  (y coleg a grëwyd yn dilyn uno Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl) ar Ddydd Llun 5ed o Awst gan Carwyn Jones AC Prif Weinidog Cymru.

Meddai David Jones:

“Roedd yr Eisteddfod yn gyfle gwych i ni lansio Coleg Cambria yn ffurfiol a hoffem ddiolch i Carwyn Jones AC am fynychu. Roedd y digwyddiad yn gyfle da i ni a Grŵp Llandrillo Menai ddangos beth mae colegau Gogledd Cymru yn gallu ei gynnig”.

Lansiodd Grŵp Llandrillo Menai eu partneriaeth gyda Rygbi Gogledd Cymru (RGC) gydag ymwelwyr yn cael cyfle i dynnu eu lluniau gyda thlws y chwe gwlad.

Cynhaliwyd digwyddiad prentisiaeth ar Ddydd Gwener 9fed o Awst a oedd yn cynnwys cyflwyniad a sesiwn gwybodaeth ynghylch prentisiaethau.

Dywedodd Glyn Jones Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai:

“Roedd y digwyddiad yma’n gyfle gwych i ni ddangos yr amrediad anhygoel o gyfleoedd sydd ar gael gan Golegau Gogledd Cymru, a dangos ein bod yn cydweithio er mwyn i’r gymuned gyfan allu elwa ohonynt”.

Tags: , ,