Newyddion

Colegau Gogledd Cymru ar faes y Brifwyl

July 31, 2013

Yolv1TGc

Bydd dau o golegau Gogledd Cymru sef Grŵp Llandrillo Menai a Choleg Cambria [y coleg newydd a ffurfiwyd yn dilyn uno Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl, yn cydweithio a’i gilydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych o 3-10 Awst. Bydd y cydweithio yma’n arddangos y gwaith sy’n cael ei wneud ym maes Addysg Bellach yn y Gogledd ac yn dangos beth y gall addysg bellach ei wneud ar gyfer y rhanbarth.

Bydd y ddau goleg yn rhannu stondin mawr ger y pafiliwn pinc ar y maes, ac mae llu o weithgareddau wedi eu trefnu o wehyddu i arlwyo, technoleg prototeip cyflym a sesiynau stori, a thrin gwallt i ofal anifeiliaid. Bydd arddangosiadau a chyfle i ymwelwyr gymryd rhan. Bydd cyfle hefyd ar Ddydd Gwener 9fed o Awst, rhwng 11yb-1yp, i gael sgwrs ynghylch prentisiaethau. Pa un ai a ydych am gymryd prentis ymlaen, neu eisiau bod yn brentis, yna bydd cyngor arbenigol ar gael.

Dywedodd David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Roeddem eisiau dangos yr amrywiaeth eang o gyfleoedd y gall addysg bellach yng Ngogledd Cymru ei gynnig. Mae Gogledd Cymru yn unigryw ac wedi cofleidio trawsnewid a gan un coleg yn y Gogledd Orllewin ac un yn y Gogledd Ddwyrain sy’n cael eu cydnabod am eu rhagoriaeth. Ein bwriad yn ystod wythnos yr Eisteddfod yw dangos yr amrywiaeth o gyfleoedd dysgu sydd ar gael i bawb”.

Dywedodd Glyn Jones, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai:

“Mae cydweithio’n caniatáu i ni ddangos yr amrediad eang o gyfleoedd sydd ar gael yng Ngogledd Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu pobl ifanc, cyflogwyr, myfyrwyr aeddfed, teuluoedd a phawb yn ein cymunedau a allai elwa o ddysgu. Ein neges yw bod ein colegau ni’n galluogi llwyddiant i unigolion ac economi’r rhanbarth”.

Tags: ,