Newyddion

Coleg Llysfasi i gynnal diwrnod teuluol

June 7, 2013

Dydd Sadwrn 8fed o Fehefin bydd Coleg Llysfasi’n agor ei ddrysau i’r gymuned leol ac yn cynnal diwrnod i’r teulu. Cynhelir y digwyddiad o 10yb tan 3yp a bydd llawer o weithgareddau ar gyfer y teulu cyfan. Mae mynediad yn rhad ac am ddim, ac mae croeso cynnes i bawb.

Bydd y gystadleuaeth cneifio a threialon cŵn defaid blynyddol yn cael eu cynnal yn Llysfasi ar y dyddiad yma hefyd, a bydd cyfle i’r gymuned leol ganfod beth y’n mynd ymlaen yn eu coleg lleol.

Yn ogystal ag amrywiaeth o stondinau, allfeydd arlwyo a gweithgareddau hwyliog ar gyfer pob oedran bydd cyfle i ymwelwyr gael taith o amgylch y fferm a gweld y cystadleuwyr ar waith. Bydd parth ar gyfer y plant gyda pheintio wynebau a ddarperir gan Hyfforddiant Wrecsam, cestyll neidio a chnau coco swil. Mae sialensiau cloddiwr, arddangosiadau turnio coed, cornel yr anifeiliaid anwes a thrac seiclo yn rhai o’r atyniadau eraill fydd ar gael ar y diwrnod.

Bydd yr Urdd a Menter Iaith yn bresennol hefyd gydag amrediad o weithgareddau chwaraeon a chrefft ychwanegol ar gyfer y plant. Yn bresennol hefyd bydd Coleg Iâl, ac ar Awst 1af bydd Coleg Glannau Dyfrdwy ac Iâl yn uno i greu Coleg Cambria. Bydd adran gelf Iâl yn cynnal arddangosiadau nyddu a gwehyddu, a’u hadran arlwyo yn dod a’u popty pitsa traddodiadol felly bydd gwledd i bawb!

Bydd parcio am ddim ar gael, a bydd yr holl arian a godir ar y diwrnod yn mynd i elusen fabwysiedig y coleg sef British Heart Foundation Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r coleg ar 01244 834531 neu e-bostio marketing@deeside.ac.uk.