Newyddion

Coleg Lleol Yn Rhan O Bencampwriaeth Ralir Byd

November 11, 2013

shutterstock_143797069

• Mewnwelediad arbennig i’r myfyrwyr

Bydd bwrlwm mawr yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy wythnos nesaf wrth i’r gwaith archwilio swyddogol ar gyfer rownd terfynol Pencampwriaeth Rali FIA gymryd lle ar y safle.

Mae Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy wedi ei leoli’n agos at Barc Gwasanaeth Newydd y rali, sydd wedi ei adeiladu ochr yn ochr â ffatri injanau Toyota yng Nglannau Dyfrdwy.

Yn ogystal â bod gerllaw, mae Gweithdai Cerbydau Modur y coleg yn cynnwys yr holl offer a chyfarpar diweddaraf, a gan 8 lifft ar gyfer codi cerbydau – bydd hyn yn sicrhau bod gan yr archwilwyr yr holl gyfleusterau gofynnol i wirio bod y ceir sy’n cystadlu yn cydymffurfio â rheoliadau llym FIA.

Bydd cyfle i’r myfyrwyr hynny sydd â diddordeb mewn raliau fod yn rhan o’r digwyddiad gan y bydd man gwylio arbennig ar gael o fewn y gweithdy,  a fydd yn rhoi mewnwelediad i un o chwaraeon mwyaf cyffrous y byd.

Dywedodd Marshall Clayton, Dirprwy Gyfarwyddwr Peirianneg a Cherbydau Modur yng Ngholeg Cambria: “Rydym wrth ein bodd eu bod yn mynd i ddefnyddio’n gweithdai ni ar gyfer y gwaith archwilio. Bydd yn gyfle gwych i’n staff a myfyrwyr fod yn rhan o ddigwyddiad mor fawreddog.

Mae digwyddiad Ymwybyddiaeth arbennig yn cael ei drefnu ym Mharc Gwasanaeth y Rali er mwyn rhoi cyfle i fyfyrwyr ganfod mwy am ddylunio, gweithgynhyrchu a thechnoleg, a bydd cystadleuaeth dylunio ar agor i’r holl ysgolion uwchradd a cholegau ledled Cymru.

Foto:
Rodrigo Garrido

Tags: , , ,