Newyddion

Coleg Glannau Dyfrdwy yn Dathlu Hyfforddiant Staff Llwyddiannus yn Norbert Dentressangle

June 17, 2013

Mae Staff Norbert Dentressangle, yr arbenigwyr mewn rheoli cadwyni cyflenwi, wedi bod yn dathlu ar ôl iddynt gwblhau cyrsiau rheoli gyda Choleg Glannau Dyfrdwy yn ddiweddar.
Derbyniodd 22 o staff dystysgrifau am gyrsiau dysgu yn y gweithle, sef, Arwain Tîm Lefel 2 a Rheolaeth Lefel 3. Cyflwynwyd y tystysgrifau mewn seremoni ddathlu gan Steve Jackson, Is-bennaeth, Gwasanaethau Corfforaethol Coleg Glannau Dyfrdwy, ar ôl ei groesawu gan Stella Gregory, Cydlynydd Dysgu a Datblygu Norbert Dentressangle.
Dywedodd Stella: “Mae’n braf iawn cael cydnabod ein staff sydd wedi llwyddo i gyflawni eu targedau dysgu. Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddatblygu ein perthynas gyda Choleg Glannau Dyfrdwy ymhellach yn y dyfodol, wrth i ni annog rhagor o’n gweithlu i gymryd rhan mewn cyrsiau a datblygu eu sgiliau.”

Dywedodd Chris Dolby, Rheolwr Dysgu a Datblygu Norbert Dentressangle, hefyd: “Mae’n wych cael clywed am y gwaith ardderchog a gafodd ei gyflawni yn Wrecsam. I Norbert Dentressangle, mae ein gweithwyr – ‘y Bobl sy’n Gwisgo Coch’– wrth wraidd ein gwahaniaeth strategol. “Un o ysgogwyr allweddol llwyddiant Norbert Dentressangle oedd ymgyrch a ganolbwyntiodd ar greu diwylliant mentergarwch a brwdfrydedd – gan alluogi ein cydweithwyr o bob rhan a lefel y busnes i berfformio’u hyd eithaf eu gallu. Dyma rannau allweddol y rhaglen sy’n cael ei darparu gan Goleg Glannau Dyfrdwy.”
Dywedodd Lesley Rasmussen, Pennaeth Rhaglenni Ymgysylltu â Chyflogwyr Coleg Glannau Dyfrdwy: “Rydym wedi meithrin partneriaeth gadarn iawn gyda’r sefydliad yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Cafodd staff eu hyfforddi mewn nifer o feysydd eu busnes, gan gynnwys rheoli, gwaith warws a gweinyddu busnes, trwy ddefnyddio arian Dysgu yn y Gweithle. Mae aelodau Tîm Dysgu yn y gweithle Coleg Glannau Dyfrdwy wrth eu bodd yn ymuno â dathlu eu llwyddiant. Mae hyn yn enghraifft ardderchog o weithio mewn partneriaeth ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ddatblygu ein partneriaeth a chynorthwyo Norbert Dentressangle gyda’u llwyddiant parhaus, trwy ddatblygu eu staff.”

Dywedodd Steve Jackson, Is-bennaeth Gwasanaethau Corfforaethol: “Rydyn ni’n ymfalchïo yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy ein bod yn arwain y sector gweithio mewn partneriaeth ym mhob maes yng ngogledd-ddwyrain Cymru. Mae hyfforddi staff ar gyfer y dyfodol yn hanfodol ar gyfer datblygiad economaidd yng Nghymru. Mae’n rhoi pleser mawr i ni gynorthwyo Norbert Dentressangle. Rydyn ni’n edrych ymlaen at gynorthwyo’r sefydliad hwn ymhellach.”

Llun: Staff Norbert Dentressangle yn dathlu eu llwyddiant