Newyddion

Coleg Glannau Dyfrdwy yn cynnal Clwb Iaith Arwyddion

May 6, 2010

Deeside CollegeMae clwb dysgu newydd wedi dechrau yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy er mwyn helpu’r rhai hynny sy’n gwneud cwrs Iaith Arwyddion Prydeinig.

Mae’r clwb yn cael ei gynnal ar nos Lun ar gampws y Coleg yng Nghei Conna rhwng 7yh a 8.30yh, ac ar agor i unrhyw un sy’n cwblhau cwrs Iaith Arwyddion Prydeinig yn y coleg ar hyn o bryd. Nid oes cost am fynychu.

Mae dros 120 o fyfyrwyr wedi astudio iaith arwyddion yn y coleg eleni. Mae cofrestriadau wedi tyfu yn dilyn cyflwyno’r opsiwn i astudio iaith arwyddion trwy’r rhaglen Bagloriaeth Cymru.

Meddai Michelle Turner Cydlynydd Dysgu Oedolion ac Addysg yn y Gymuned yn y coleg “Mae ffeindio’r amser a rhywle i ymarfer iaith arwyddion yn aml yn gallu bod yn anodd, ond eto mae’n hanfodol eu bod yn ymarfer os ydynt am gyflawni eu potensial llawn. Mae’r clwb newydd yma wedi ei drefnu er mwyn rhoi cyfle i unrhyw un sy’n cwblhau cwrs iaith arwyddion ymarfer eu sgiliau ag eraill a pharatoi ar gyfer asesiadau, a hynny mewn amgylchedd ymlaciol, anffurfiol”

Mae’r Coleg yn rhedeg nifer o gyrsiau iaith arwyddion yn ogystal T chyrsiau wedi eu teilwra ar gyfer sefydliadau sy’n dymuno gweithio’n agos T’r gymuned fyddar.

I gael rhagor o wybodaeth am y Clwb a chyrsiau yn y Coleg cysylltwch T Michelle Turner ar 01352 841000.

Llun

Llun o’r myfyrwyr yn ymarfer.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch T Nicola Williams neu Vicky Barwis ar 01244 831531.