Newyddion

Coleg Glannau Dyfrdwy yn Croesawu Ymwelwyr Affricanaidd

October 14, 2011

Yr wythnos hon estynnodd myfyrwyr a staff o Goleg Glannau Dyfrdwy groeso i ddau ymwelydd arbennig o Tanzania, fel rhan o gyswllt rhwng Esgobaeth Llanelwy ac Esgobaeth De Orllewin Tanganyika.

Cyfarfu’r Chwaer Aneth a’r Canon John Kwetu â Phennaeth Coleg Glannau Dyfrdwy, David Jones a’r Is-Bennaeth, Helen Wright cyn mwynhau taith o gwmpas safle’r coleg a chwrdd â myfyrwyr y Fagloriaeth Gymreig.

Roedd ymweliad y gwesteion arbennig â Choleg Glannau Dyfrdwy yn rhan o wasanaeth Caplaniaeth newydd y Coleg a ddarperir gan Esgobaeth Llanelwy. Ar hyn o bryd mae’r Chwaer  Aneth a’r Canon John yn y Deyrnas Unedig fel rhan o ymweliad pythefnos yn edrych ar y modd mae’r esgobaeth yn gweithredu yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Ymwelwyd yn un swydd â Choleg Glannau Dyfrdwy er mwyn tynnu sylw at y cyswllt newydd unigryw, sy’n cynnig gwasanaeth cwnsela  a chyfarwyddyd i bobl ifanc.

Yn ôl Rheolwraig Gwasanaethau Myfyrwyr Coleg Glannau Dyfrdwy, Karen Senior: “Mae Caplaniaeth Coleg Glannau Dyfrdwy wedi cynnig gwasanaeth ychwanegol arall sy’n cyfrannu tuag at les ein myfyrwyr. Roeddem wrth ein boddau i groesawu’r Chwaer  Aneth a’r Canon John i’r coleg i gwrdd â rhai o’r myfyrwyr hynny sydd wedi elwa o’r gwasanaeth a hefyd gyfarfod â rhai o’n myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer y Fagloriaeth Gymreig.”

Pennaeth Tîm y Gaplaniaeth yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy yw’r Parchedig Martin Batchelor o Esgobaeth Llanelwy.  Dywedodd ef: “Roedd hwn yn gyfle i’r Canon John a’r Chwaer Aneth weld sefydliad addysgol mewn cyd-destun tra gwahanol ac fe’i galluogodd hwy i weld yr hyn sydd yn bosibl.

“Cawsant gwrdd â grŵp o fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn dysgu am Dde Orllewin Tanganyika a bu’r ymweliad yn fodd o gryfhau’r berthynas rhwng pobl ifanc mewn gwahanol gyfandiroedd  –  roeddent yn gallu rhannu eu profiadau a chanfod gwerthoedd sydd ganddynt yn gyffredin.”

Yn y llun: David Jones a Helen Wright yn croesawu ymwelwyr Affricanaidd i Goleg Glannau Dyfrdwy