Newyddion

Coleg Cambria’n derbyn gwobr ansawdd am hyfforddiant mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

March 27, 2014

LMW Quality award

Mae Coleg Cambria i dderbyn gwobr ansawdd newydd i gydnabod safonau uchel a rhagoriaeth mewn hyfforddiant Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Mae gwobr ansawdd Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymru (ARC) yn agored i ddarparwyr hyfforddiant sy’n cynnig cyrsiau arweinyddiaeth a rheolaeth yng Nghymru ac yn bodloni safonau ansawdd y wobr. Bellach, mae Coleg Cambria wedi ei restru ar wefan ARC ac wedi cael safon “darparwr hyffroddiant ardystiedig”.

Mae Canolfan Reolaeth Coleg Cambria, sydd wedi ei leoli ar safle Llaneurgain, yn arwain y sector o ran ei ddarpariaeth, gydag ystod eang o raglenni datblygu rheolaeth i ddiwallu anghenion unigolion a busnesau.

Dywedodd y Pennaeth a’r Prif Weithredwr, David Jones:

“Ymhyfrydwn wrth dderbyn y wobr ansawdd hon gan ARC sy’n amlygu ein hymrwymiad i sicrhau rhagoriaeth wrth gefnogi siwrnai’r dysgwr.
Mae ein rhaglenni Arweinyddiaeth a Datblygu Rheolaeth yn cefnogi anghenion hyfforddi cyflogwyr lleol ac maent yn helpu i ddatblygu gweithlu medrus sy’n angenrheidiol ar gyfer economi lewyrchus a chynaliadwy”.

“Mae’r wobr hon yn rhoi safon ddiffiniol i ddarparwyr hyfforddiant,” meddai cyfarwyddwr ARC, Dr Barrie Kennard

“Yn y pen draw, bydd y brand hwn yn cynrychioli cymuned o ddarparwyr hyfforddiant sy’n gweld pwysigrwydd datblygu hyfforddiant mewn arweinyddiaeth a datblygu rheolaeth yng Nghymru fel rhywbeth angenrheidiol ar gyfer cymuned fusnes y sector preifat.”

Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymru yw canolfan rhagoriaeth sgiliau arweinyddiaeth a rheolaeth ar gyfer y sector busnesau preifat yng Nghymru. Mae’n rhan o’r rhaglen Gwella Sgiliau Arwain a Rheoli (ELMS). Caiff ELMS ei gyllido’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Gellir cael gwybodaeth am gyrsiau Arweinyddiaeth a Rheolaeth yng Ngholeg Cambria ar www.cambria.ac.uk neu 0300 30 30 006