Newyddion

Coleg Cambria yn Ymgynghori ar Gynllun Iaith Gymraeg Drafft

December 19, 2013

Cambria_RGB final

Mae Coleg Cambria wedi lansio ymgynghoriad heddiw ar ei Gynllun Iaith Gymraeg arfaethedig.

Yn dilyn cyfuno Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl ar 1 Awst 2013, datblygwyd Cynllun Iaith Gymraeg i’r coleg cyfun newydd sy’n nodi sut fydd y coleg yn ymdrin â’r Gymraeg a’r Saesneg mewn modd cyfartal.

Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria

“Rydym yn llwyr ymroddedig fel coleg i hyrwyddo dwyieithrwydd, diwylliant a threftadaeth Cymru.  Dewiswyd yr enw Coleg Cambria yn ofalus gan ein bod yn awyddus iawn i fod yn “goleg i Gymru” ac yn hynod falch o fod yn sefydliad gwirioneddol Gymreig yn y Gogledd Ddwyrain. Adlewyrchir hyn yng ngwerthoedd craidd y coleg sy’n cael ei fynegi trwy ddatblygiad ein Cynllun Iaith Gymraeg newydd”.

Gellir cael copi o’r Cynllun ar wefan y coleg ar cymraeg.cambria.ac.uk/about/welsh-language-scheme neu trwy ffonio 01978 317020.   Os ydi unrhyw aelod o’r cyhoedd yn dymuno gwneud sylwadau ar y Cynllun gellir gwneud hynny trwy anfon e-bost cynlluniaith@cambria.ac.uk neu lythyr at Llinos Roberts, Coleg Cambria, Wrecsam, LL12 7AB.   Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar Ionawr 31ain 2014.

Tags: ,