Newyddion

Coleg Cambria yn Torri’n Fyr er budd y Little Princess Trust

January 16, 2015

Little Princess

Mae Jessica Marsh, sy’n fyfyriwr 23 oed o Dreffynnon ac sy’n astudio NVQ Lefel 3 llawn amser yng Ngholeg Cambria, wedi creu steil gwallt newydd trawiadol i un o’i chleientiaid, Ann Gannon, sy’n awyddus rhoi ei gwallt i’r Little Princess Trust er cof am ei nith, Linda.

Mae Ann yn ymweld â Choleg Cambria yn rheolaidd fel siaradwr Masnach Deg ac roedd yn awyddus i fyfyrwyr trin gwallt y Coleg i’w helpu hi gyflawni ei dymuniad er cof am Linda, a fu farw o ganser ddwy flynedd yn ôl.  Dewiswyd Jessica gan y tiwtor Dawn Francis i dorri gwallt Ann fel rhan o’i hasesiad creadigol, a dangosodd boddhad ei chleient yn glir bod Jessica wedi llwyddo’n rhagorol.

“Roedd yn gyfle gwych i Jessica gael cwblhau ei hasesiad ail-steilio, i ddangos ei chreadigrwydd ac i helpu’r elusen Little Princess Trust ar yr un pryd,” meddai Dawn, Cydlynydd Trin Gwallt Lefel 3 a Darlithydd yng Ngholeg Cambria.

Mae Jessica wedi symud ymlaen o gwrs trin gwallt Lefel 2 yng Ngholeg Cambria gan ennill profiad trwy weithio mewn salonau ac astudio ar gyfer ei chymwysterau ar yr un pryd.  Mae Coleg Cambria yn gyfarwydd â gofynion y Little Princess Trust oherwydd ei fod wedi helpu cleientiaid o’r blaen i gyflenwi gwallt gosod i’r elusen hon.

Mae’r Little Princess Trust yn gweithio gyda chyflenwyr arbenigol a thrinwyr gwallt profiadol.  Mae’r Ymddiriedolaeth yn elusen canser plant a’i chenhadaeth yw cyflenwi gwallt gosod wedi’i gwneud o wallt go iawn i blant sy’n dioddef o ganser drwy gydol eu triniaeth.

Before

Cyn y torri