Newyddion

Coleg Cambria Yn Pleidleisio Dros Fodel Rôl Sy’n Ysbrydoli

November 11, 2014

Role Models

Dechreuodd fyfyrwyr safle Iâl Coleg Cambria bleidleisio heddiw i benderfynu modelau rôl sy’n ysbrydoli pobl fwyaf.

Ymunodd y gwleidyddion etholedig lleol Ian Lucas AS, Lesley Griffiths AC a Ken Skates AC â’r myfyrwyr i lansio’r etholiad, gan bleidleisio gyda’r myfyrwyr.

Dewisodd Ian Lucas y cymeriad Atticus Finch o’r nofel To Kill a Mockingbird gan Harper Lee, oherwydd ei fod bob amser yn brwydro dros yr hyn oedd yn iawn yn ei farn ef. Pleidleisiodd Ken Skates dros Michael Higgins, Arlywydd Iwerddon, oherwydd yr hyn a gyflawnodd ar waethaf cefndir ei deulu, tra dewisodd Lesley Griffiths ei chyn ddarlithydd coleg, Dennis Jones, a’i hysbrydolodd i ddilyn gyrfa mewn gwleidyddiaeth.

Dywedodd Lawrence Wood, Dirprwy Bennaeth Coleg Cambria:

“Roedd hyn yn gyfle gwych i’n myfyrwyr drafod eu modelau rôl gyda rhai o’u gwleidyddion lleol. Bu’r myfyrwyr yn adfyfyrio ar bwy roedden nhw’n teimlo oedd wedi’u hysbrydoli ac roedd eu dewis yn cynnwys pobl hanesyddol, cyfeillion ac aelodau eu teuluoedd.”

Roedd Elinor Jones, myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy’n 16 oed o Wrecsam, yn bresennol yn y digwyddiad a phleidleisiodd dros ei thiwtor yn y coleg. Dywedodd:
“Dw i wedi pleidleisio dros fy nhiwtor, Wendy Fowler, oherwydd ei bod hi wastad yn fy nghefnogi i ac yn fy helpu gyda fy aseiniadau a’m parchu bob amser.”

Dywedodd Ken Skates, AC De Clwyd: “Mi wnes i fwynhau’r digwyddiad yn fawr ac roedd yn ffordd wych i ysgogi’r myfyrwyr a’u hannog i ystyried nodweddion gorau pobl. Creodd y ffaith bod cymaint o fyfyrwyr wedi pleidleisio dros eu tiwtoriaid fel modelau rôl, argraff arna i, ac mae hynny’n brawf o waith caled gwych staff Coleg Cambria.”

Mae gan y myfyrwyr bythefnos rŵan i benderfynu pwy yn eu barn nhw sydd wedi’u hysbrydoli fwyaf.