Newyddion

Coleg Cambria yn penodi’r Athro Tim Wheeler DR i’w Fwrdd Llywodraethol

November 17, 2015

David Jones  Tim Wheeler   John Clutton, Cambria Chair of Governors

Mae Coleg Cambria yn falch o gyhoeddi penodi’r Athro Tim Wheeler DR, Is-ganghellor Prifysgol Caer, i’w Fwrdd Llywodraethol.

Penodwyd yr Athro Wheeler Tim yn Bennaeth Coleg Prifysgol Caer yn 1998 a daeth yn Is-ganghellor Prifysgol Caer yn 2005. Mae’n siarad Cymraeg yn rhugl a derbyniodd ei addysg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor. Yn ystod ei yrfa mae wedi dal swyddi mewn prifysgolion yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban, gan gynnwys bod yn Athro a Phennaeth yr Ysgol Astudiaethau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Robert Gordon, Aberdeen, a chyfnod fel Uwch Ysgolhaig Ymchwil Gwadd yng Ngholeg Sant Ioan, Rhydychen.

Mae llawer o’i waith wedi cynnwys ymgynghoriaethau academaidd a diwydiannol, yn ogystal â’i brofiad yn Ewrop, America ac Awstralia. Mae wedi cyhoeddi dros 100 o erthyglau, llyfrau ac adroddiadau ymchwil mewn ystod eang o feysydd, gan gynnwys seicoffarmacoleg, dyslecsia, cyfathrebu a diogelwch. Mae’r Athro Wheeler yn Ddirprwy Raglaw (DR) ar gyfer Sir Gaer ac yn cymryd rhan gweithredol yn Eglwys Gadeiriol Caer fel Canon Lleyg.

Wrth sôn am ei benodiad yn Llywodraethwr, dywedodd David Jones OBE, Pennaeth a Phrif Weithredwr yng Ngholeg Cambria:

“Rydym ni’n falch iawn bod yr Athro Wheeler yn ymuno â’n Bwrdd Llywodraethwyr. Bydd yn dod â chyfoeth o brofiad academaidd a busnes ar raddfa ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol i lywodraethiant y coleg. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gydag ef, ochr yn ochr ag aelodau nodedig eraill ein Corff Llywodraethu, i adeiladu ar ein llwyddiannau sy’n arwain y sector yng Nghymru a’r DU ac i gyflawni ein gweledigaeth o fod yn goleg rhagoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol. ”

Dywedodd yr Athro Wheeler:

“Rwy’n falch iawn o gael ymuno â Bwrdd Llywodraethwyr Coleg Cambria, coleg sydd ag enw da eithriadol yng Nghymru a ledled y DU. Rwy’n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’r Bwrdd, Y Pennaeth a’r staff i wella a datblygu’r gwaith rhagorol y mae’r coleg yn ei wneud i feithrin sgiliau a datblygu gwybodaeth pobl ifanc yr ardal a chyfrannu at roi hwb i’r economi leol. ”