Newyddion

Coleg Cambria yn paratoi i Fynd yn Wyrdd

February 24, 2016

Go green

Bydd Coleg Cambria yn Mynd yn Wyrdd 29 Chwefror er budd Cymorth Canser Macmillan, elusen enwebedig y coleg eleni.

Bydd pob safle’r coleg yn defnyddio’r diwrnod naid i gynnal cymaint o weithgareddau gwahanol a phosib er mwyn codi arian er budd yr elusen. Mae myfyrwyr o safleoedd Wrecsam wedi derbyn gwahoddiad i estyn eu gweithgareddau i ganol y dref, ond mi fydd yna fwrlwm o weithgareddau i godi arian ar bob safle, ac mae staff a dysgwyr wrthi’n paratoi ar gyfer diwrnod arbennig iawn.

Bydd y gweithgareddau ar gyfer y diwrnod ychwanegol hwn yn gynnwys seiclo marathon, gwerthu mowldiau addurniadol ar gyfer yr ardd a phlatiau rhifau tai, pacio bagiau, pos drysfa electroneg, tynnu rhaff, ‘selfies’ gwirion, ras crwban, fflach dorf, helfa drysor, stondin cacennau, raffl a llawer mwy.

Dywedodd Karen Senior, Rheolwr Gwasanaethau Myfyrwyr yng Ngholeg Cambria:

“Rydym yn edrych ymlaen yn arw at y digwyddiad hwn, mae staff a myfyrwyr yn brysur yn paratoi ar gyfer y diwrnod llawn gweithgareddau i godi arian er budd Cymorth Canser Macmillan.”

Ychwanegodd Eleri Brady Rheolwr Codi Arian Cymorth Canser Macmillan:

“Mae hyn yn ffordd wych o ddefnyddio’r diwrnod ychwanegol i godi arian. Yr unig ffordd gall Macmillan ariannu gwasanaethau i roi cymorth i bobl sy’n cael eu heffeithio gan ganser yw drwy haelioni’r cyhoedd.”