Newyddion

Coleg Cambria yn Paratoi ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

April 28, 2016

Tom, Hannah Wright Urdd National Second Language Coordinator, Xander

Bydd myfyrwyr o Goleg Cambria yn cynrychioli’r coleg yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y Fflint ddiwedd mis Mai, yn dilyn llwyddiannau yn yr eisteddfodau cylch a rhanbarth.

Mae llawer o ddysgwyr yn y coleg wedi bod yn brysur yn ymarfer yn barod ar gyfer y digwyddiad, sydd yn un o wyliau teithiol ieuenctid mwyaf Ewrop gyda dros 15,000 o blant a phobl ifanc yn cystadlu.

Ymysg y rhai a fydd yn cystadlu mae Thomas Hughes Lloyd a fydd yn cymryd rhan yn yr adran Dawnsio Disgo / Stryd / Hip ac Alexander Croft a fydd yn cystadlu yn y gystadleuaeth Unawd Llinynnol.

Bydd grŵp dawnsio gwerin y coleg yn cystadlu hefyd, yn ogystal â nifer o fyfyrwyr sy’n chwilio am wobr yn adran y cystadlaethau galwedigaethol.

Dywedodd y Rheolwr Dwyieithrwydd, Llinos Roberts,

“Rydym mor falch o lwyddiant ein myfyrwyr yn y gwahanol gystadlaethau ac rydym yn edrych ymlaen yn awr at eu gweld yn cystadlu ar lefel genedlaethol. Mae’n wych gallu cefnogi Eisteddfod yr Urdd, sydd ar ein stepen drws eleni yn y Fflint ac mae hi mor bwysig bod ein myfyrwyr yn cael cyfle i gofleidio diwylliant Cymru a’r Gymraeg fel hyn.”