Newyddion

Coleg Cambria yn mabwysiadu BrowseAloud

January 3, 2014

Cambria_RGB final

Mae Coleg Cambria, un o golegau mwyaf y DG, wedi mabwysiadu BrowseAloud ar ei wefan www.cambria.ac.uk.

Wedi ei leoli yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, crëwyd Coleg Cambria yn dilyn uno Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl Wrecsam. Gyda thros 7000 o fyfyrwyr llawn amser, 20,000 o ddysgwyr rhan-amser a chysylltiadau rhyngwladol yn ymestyn dros bedwar cyfandir, mae darparu cefnogaeth ddarllen ar-lein yn ychwanegiad hanfodol i’w wasanaethau ar-lein.

Mae BrowseAlound yn galluogi i gynnwys gwefannau gael ei ddarllen mewn llais dynol, ac yn darparu ffordd ychwanegol i bobl sy’n ei chael yn anodd darllen, gyrchu’r cynnwys. Mae hyn yn cynnwys y rhai â dyslecsia neu anawsterau dysgu, y rhai nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, y rhai â nam ysgafn ar y golwg neu sgiliau llythrennedd isel. Mae wedi ei lunio i hybu cynhwysiad digidol a hygyrchedd gwe i fyfyrwyr, ac mae’n cynnwys nifer o nodweddion ychwanegol yn eu mysg amlygu a chwyddo testun, geiriadur sy’n siarad, cyfieithydd, gwneuthurwr MP3 a masgio sgrin.

Mae gweithredu BrowseAloud hefyd yn amlygu ymrwymiad parhaus y coleg i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth gan ei fod yn galluogi’r myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu i gael mynediad i wybodaeth am y coleg, i weld y cyfleusterau a gwneud cais ar-lein.

Dywedodd Nicola Williams, Cydlynydd Marchnata yng Ngholeg Cambria “Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr a darpar fyfyrwyr yn cael mynediad cyfartal i’n gwasanaethau. Bydd BrowseAloud yn ein cynorthwyo i gyflawni hyn gan ei fod yn gwarantu bod ein gwasanaethau ar-lein bellach yn fwy cynhwysol nag erioed. Fe ddewisom browsealoud oherwydd ei nodweddion ac oherwydd ei fod ar gael yn rhad ac am ddim i’r rhai a fydd yn ei ddefnyddio. Rwy’n hyderus y bydd ein holl fyfyrwyr a darpar fyfyrwyr sydd ag anawsterau darllen nawr yn gallu cael mynediad i’n safle unrhyw bryd, ac unrhyw le.”

Mae BrowseAloud ar gael ar yr holl ddyfeisiau (ffonau clyfar, Tabledi, cyfrifiaduron personol, Macs) ac nid oes cost ychwanegol i ddefnyddwyr. I’w gael ewch i ‘Get BrowseAloud’ yn www.browsealoud.com/GetBrowseAloud. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Keri ar: +44(0)28 9442 8105 neu e-bostio: k.mcwilliams@browsealoud.com

Tags: ,