Newyddion

Coleg Cambria yn lansio sengl elusennol

January 6, 2015

Believe in me

Lansiodd myfyrwyr Coleg Iâl Cambria yn Wrecsam sengl gerddoriaeth i godi arian ar gyfer elusen enwebedig y coleg, Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Mae’r gân Believe in Me, sy’n cael ei pherfformio gan fand myfyrwyr, Glo, yn cael ei rhyddhau ar itunes – Believe in me

Cynhyrchwyd fideo cerddoriaeth i gyd-fynd â’r gân wedi ei gyfarwyddo gan fyfyriwr cyfryngau yn y coleg, Cameron Williams 18, o Fagillt, sydd â phrofiad uniongyrchol o ddelio â chanser:

“Cefais fy niagnosis o ganser yr esgyrn yn 11 oed a chliriodd y canser ddwy flynedd yn ôl yn pan oeddwn yn 16 oed. Pan gefais fy niagnosis o ganser yn wreiddiol, roeddwn wedi drysu mewn gwirionedd, roedd popeth yn cau lawr arnaf ac roeddwn yn teimlo yn hollol ddi-rym ac yn dioddef o hunan-barch isel iawn. Bu Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau yn help aruthrol a chodi fy nghalon.”

“ Mae Believe in Me yn gân arbennig, mae’r geiriau yn dod o’r galon ac yn dangos y union sut oeddwn yn teimlo yn ystod y cyfnod hwnnw.  Prynwch y gân os gwelwch yn dda gan y bydd yn codi arian i helpu mwy o bobl fel fi. ”

Gallwch wylio’r fideo ar YouTube Coleg Cambria –Fideo Cerddoriaeth

Dywedodd Luci Melegari, Cyfarwyddwr Diwydiannau Creadigol yng Ngholeg Cambria:

“Mae’r prosiect hwn yn un sydd wedi cynnwys myfyrwyr a staff ar draws y coleg gyda dysgwyr o Gynhyrchu Cerddoriaeth, Technoleg Cerddoriaeth, Cynhyrchu Cyfryngau, Gwallt a Harddwch ac Adeiladu i gyd yn gweithio gyda’i gilydd fel tîm.”

“Yng Ngholeg Cambria rydym yn anelu i ddarparu mwy nag addysg a hyfforddiant; rydym yn annog myfyrwyr i gyfrannu yn eu cymuned leol a helpu eraill.”

“Rydym yn falch iawn o’r gân a’r fideo ac yn gobeithio gwneith bawb ei brynu i gefnogi Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.”