Newyddion

Coleg Cambria yn lansio Cymdeithas Alumni

August 14, 2015

class of 2015

Lansiodd Coleg Cambria Gymdeithas Alumni swyddogol newydd yn ddiweddar i greu ystod o wasanaethau yn benodol ar gyfer cyn-fyfyrwyr y coleg.

Cafodd Alumni Cambria nifer o aelodau newydd ddoe wrth i fyfyrwyr Safon Uwch Dosbarth 2015 ymuno.

Byddant yn derbyn pecyn am ddim ynglŷn â’r buddion a’r gwasanaethau gan gynnwys gostyngiadau unigryw, mynediad i gyngor a chymorth gyrfa a digwyddiadau rhwydweithio ac aduniadau. Bydd y gymdeithas yn cynnig llwyfan ar gyfer cyn-fyfyrwyr i gefnogi’r Coleg ac ysbrydoli ac ysgogi myfyrwyr presennol trwy gyfleoedd i fod yn siaradwyr gwadd, sgyrsiau gyrfaoedd neu trwy gynnig lleoliadau profiad gwaith.

Anelir y Gymdeithas Alumni newydd at unrhyw un sydd wedi astudio cwrs yng Ngholeg Cambria a cholegau blaenorol – Coleg Glannau Dyfrdwy, Coleg Iâl gan gynnwys Ffordd y Bers, Coleg Garddwriaeth Cymru, Coleg Llysfasi, Coleg y Celstryn, Hyfforddiant Wrecsam, Coleg Technoleg Sir y Fflint ac Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru.

Dywedodd Jayne Unalkat sy’n Bennaeth Marchnata a Derbyniadau ac yn aelod o Alumni Coleg Cambria ei hun:

“Rydym yn gyffrous iawn am ein rhwydwaith Alumni cyntaf erioed. Rydym eisiau parhau i gefnogi ein myfyrwyr hyd yn oed ar ôl iddyn nhw adael coleg, a dyna ydi’r rheswm pam ein bod ni wedi rhoi pecyn cynhwysfawr o wasanaethau ati gilydd i helpu ein cyn-fyfyrwyr i barhau i ddatblygu eu gyrfaoedd a’u sgiliau.

“Hoffem hefyd apelio i holl gyn-fyfyrwyr y colegau i ymuno fel bod nhw gallu rhannu eu profiadau a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fyfyrwyr presennol mewn sawl modd gwahanol.”

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut i ymuno Alumni Coleg Cambria dilynwch y ddolen isod – www.alumnicambria.co.uk.