Newyddion

Coleg Cambria yn Hyrwyddo Defaid Bridiau Prin

February 3, 2015

Sheep

Gwerthodd Coleg Cambria Llaneurgain nifer o’i Ddefaid Mynydd Maesyfed i ffermwr lleol i ddechrau diadell newydd.

Dechreuodd Nina Jones ymddiddori yn y brîd hwn o ddefaid Cymreig ar ôl eu gweld yn y coleg.  Bu Nina, sy’n gweithio yn Adran Ceffylau’r coleg, yn helpu staff Gofal Anifeiliaid i fagu oen llywaeth y llynedd drwy adael iddo ymuno ag ŵyn llywaeth eraill ar y fferm. Roedd Nina wedi bod yn ystyried sefydlu ei ddiadell ei hun a phenderfynodd ar y brid prin hwn oherwydd natur a maint hyfryd y defaid ac roedd meddwl y byddent yn berffaith ar gyfer ei menter newydd.

Mae Defaid Mynydd Maesyfed ar restr gwirio’r Rare Breed Survival Trust, gyda bridiau eraill sy’n cael eu cadw yn y coleg, fel y geifr Bagot a defaid Balwen.

Dywedodd Wendy Gacem, Rheolwr Gofal Anifeiliaid yn Llaneurgain:

“Mae’r brid Defaid Mynydd Maesyfed yn dod yn wreiddiol o ardal Maesyfed / Brycheiniog Cymru ac mae wedi ei gyfyngu i’r ardal honno’n bennaf.  Mae felly’n wych cael sefydlu diadell arall y tu allan i’r ardal honno.

“Mae statws presennol y brid yn fregus ac felly mae’n wych gweld bridiwr newydd yn sefydlu diadell a fydd yn helpu i gynyddu ei niferoedd.  Bydd yn helpu i ddiogelu’r brid prin hefyd petai achos o glefyd rhywbryd.”

Bu aelodau’r coleg yn Arwerthiant a Sioe Flynyddol Defaid Mynydd Maesyfed yn Y Fenni y llynedd a phrynwyd un maharen newydd i ddiadell y coleg ei hun.

“Roedd yn gyfle gwych i gyfarfod bridwyr eraill ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gael arddangos rhai o’n defaid ni ein hunain yna’r flwyddyn nesaf,’’ dywedodd Wendy.  “Mae un o’r meheryn a brynwyd gennym o’r enw D’Artagne, wedi bod yn brysur iawn gyda’r mamogiaid ers iddo gyrraedd ac rydyn ni’n gobeithio cael ŵyn ym mis Ebrill.”

Bydd ymwelwyr yn gallu gweld y Ganolfan Bridiau Prin a dysgu am gyrsiau Gofal Anifeiliaid yn Niwrnod Agored Llaneurgain i’w gynnal 10.00am – 2.00pm. ddydd Sadwrn 28 Chwefror 2015.

Mae’r llun yn dangos un o famogiaid Mynydd Maesyfed yng Ngholeg Cambria Llaneurgain.