Newyddion

Coleg Cambria yn ethol Llywyddion Myfyrwyr

December 19, 2014

Student President

Etholwyd Llywyddion Myfyrwyr newydd yng Ngholeg Cambria yn ddiweddar.

Cafodd Sophie Didier, 17 o Fwlchgwyn sydd ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer ei Safon Uwch ar safle Iâl, ei hethol i gynrychioli myfyrwyr safleoedd Llysfasi, Iâl, Hyfforddiant Wrecsam a Ffordd y Bers. Tra bod Curtis Lane, 18 o Frychdyn, sydd yn astudio Rheolaeth Anifeiliaid yng Ngholeg Cambria Llaneurgain wedi cael ei etholi i gynrychioli safleoedd Llaneurgain a Glannau Dyfrdwy.

Cafodd y ddau eu hethol gan eu cyd-fyfyrwyr a bydd eu dyletswyddau yn cynnwys sicrhau bod llais y myfyrwyr yn cael ei glywed ar draws y coleg yn ogystal â chynrychioli eu cyd-fyfyrwyr ar Fwrdd Llywodraethu’r coleg.

“Rydw i wrth fy modd i gael fy ethol fel un o’r ddau Lywydd Myfyrwyr ar gyfer Coleg Cambria,” ychwanegodd Sophie Didier. “Mae cynrychioli cymaint o fyfyrwyr yn gyfrifoldeb mawr ac rwyf yn bwriadu gwneud hyn gyda brwdfrydedd a phenderfyniad. Byddaf yn defnyddio cysylltiadau gyda’r UCM i sicrhau bod myfyrwyr Gogledd Cymru yn cael eu cynrychioli ar lefel cenedlaethol hefyd.”

“ Fy mreuddwyd yw gwneud Coleg Cambria y gorau y gall fod, ac i gael ei gydnabod fel un o’r colegau gorau ar lefel genedlaethol neu hyd yn oed rhyngwladol.”

Dywedodd Angie Penny, Cydlynydd Cyfranogiad y Dysgwr, Coleg Cambria :

“Mae gweithio gydag arweinyddion myfyrwyr a’u gwylio’n datblygu eu sgiliau yn gyffrous iawn. Mae cyn-fyfyrwyr sydd wedi bod yn y rôl cynt wedi mynd ymlaen i ymgymryd â swyddi arweinyddiaeth mewn mudiadau a sefydliadau eraill.”