Newyddion

Coleg Cambria yn enwi Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru fel Elusen y Flwyddyn

September 17, 2013

Image-114

Ar ôl codi swm anhygoel o £82,406.64 ar gyfer British Heart Foundation Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Coleg Cambria wedi cyhoeddi mai Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru fydd ei elusen ddewisedig ar gyfer 2013-2014.

Mae staff a myfyrwyr Coleg Cambria wrthi’n brysur nawr yn trefnu heriau newydd ac anodd, ac yn benderfynol o godi mwy fyth o arian ar gyfer yr elusen newydd.

Mae Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru – Tŷ Gobaith, Sant Cyndeyrn a Thŷ’r Eos  yn darparu gofal lliniarol arbenigol i blant ag oedolion sydd ag afiechydon actif, cynyddol neu ddatblygedig sy’n cyfyngu ar fywyd. Maent yn cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i gleifion, eu teuluoedd a’u gofalwyr mewn amgylchedd gofalgar.

Mae Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru yn anelu at helpu cleifion i fyw bywyd mor weithgar ag sy’n bosibl hyd ddiwedd eu bywydau, waeth pa mor hir y bydd hynny.

Cafodd Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru ei enwi’n swyddogol fel elusen fabwysiedig Coleg Cambria mewn lansiad arbennig a gynhaliwyd yng Ngholeg Cambria Iâl Ffordd y Bers. Daeth cynrychiolwyr o’r tair elusen, sy’n ffurfio Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru, draw i’r lansiad i nodi dechrau blwyddyn newydd o godi arian.

Dywedodd David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rydym yn anelu at ddarparu mwy nag addysg a hyfforddiant; rydym yn annog myfyrwyr i ddod yn wir ddinasyddion sy’n cymryd rhan yn eu cymunedau lleol ac yn helpu eraill. Trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian, mae myfyrwyr yn ennill sgiliau newydd ac yn magu hyder. Rwy’n llawn edmygu, ac yn falch iawn o haelioni ein myfyrwyr a staff, sy’n rhoi eu hamser, eu harian a’u hymrwymiad er mwyn codi symiau mawr o arian i elusen. Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r arian yr ydym wedi ei godi ar gyfer ein helusennau mabwysiedig wedi cynyddu, ac mae pawb sydd a wnelo a’r coleg yn edrych ymlaen at  flwyddyn brysur arall o godi arian. Rwy’n gwybod y bydd ein staff a myfyrwyr, yng Ngholeg Cambria, yn ymrwymo cant y cant i godi cymaint o arian a phosib ar gyfer Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru.”

Tags: , , ,