Newyddion

Coleg Cambria yn ennill yn yr Olympiad Ffiseg

November 8, 2013

Llun o fyfyrwyr Safon Uwch Ffiseg Coleg Cambria yn Olympiad Ffiseg 2013 ym Mhrifysgol Lerpwl

Mae myfyrwyr safon uwch Ffiseg Coleg Cambria yn dathlu ar ôl ennill cystadleuaeth Olympiad Ffiseg 2013 yn ddiweddar.

Roedd dau dîm o fyfyrwyr yn cystadlu yn y gystadleuaeth eleni, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Lerpwl sef Saksham Bansai, James Buky, Jonathan Hassall, Luke Hutchinson, Josh Marsh, Reece Marsh, Jonathan Murray, Lieron Pritchard a Samiuddin Mohammed. Roedd y tiwtor ffiseg Chris Davies, yn bresennol yn y digwyddiad lle’r oedd rhaid i’r myfyrwyr ddatrys problemau a chymryd rhan mewn sialensiau ffiseg. Bu’r timau’n cymryd rhan mewn chwe phrawf yn erbyn tri deg pump o dimau eraill.

Tîm ‘Heisenberg’ Coleg Cambria enillodd y cwis Fermi, oedd yn cynnwys gwneud amcangyfrif cyflym, bras o swm sydd naill ai’n anodd neu’n amhosib i’w fesur yn uniongyrchol. Enillodd y tîm grysau T i gydnabod eu cyflawniad.

Dywedodd Angela Woolrich Cyfarwyddwr Gweithredol Addysg Gyffredinol a Gwasanaethau i Fusnesau yng Ngholeg Cambria “Gwnaeth y ddau dîm yn dda iawn yn Olympiad Ffiseg 2013 ac roedd yr wyth a gymerodd ran yn llysgenhadon gwych i Goleg Cambria.”

Tags: , , ,