Newyddion

Coleg Cambria yn ennill un o brif Wobrau Iechyd a Diogelwch.

October 5, 2015

RoSPA Awards

Mae Coleg Cambria ymysg yr enillwyr yng Ngwobrau Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau (RoSPA) 2015.

Mewn seremoni yng Ngwesty’r Hilton yn Glasgow yn ddiweddar, dyfarnwyd ‘Gwobr y Llywydd’ i Goleg Cambria ar gyfer perfformiad rhagorol mewn Iechyd a Diogelwch yn y gwaith dros gyfnod o 10 mlynedd.

Fel elusen diogelwch teuluol y DU, mae nod RoSPA i achub bywydau a gostwng anafiadau yn berthnasol i bawb o bob oedran ym mhob cyfnod eu bywydau. I gefnogi’r nod hwn, mae’r Gwobrau RoSPA, a sefydlwyd 59 mlynedd yn ôl, yn adnabod ymrwymiad parhaus i wella mewn atal anafiadau ac iechyd gwael yn y gwaith. Roedd y beirniaid yn ystyried systemau rheoli iechyd a diogelwch galwedigaethol holl gyffredinol ymgeiswyr, gan gynnwys ymarferion fel arweinyddiaeth a chynnwys y gweithlu.

Dywedodd David Rawlins, Rheolwr Gwobrau’r RoSPA:

“Mae’r Gwobrau RoSPA yn annog gwelliant mewn rheolaeth iechyd a diogelwch galwedigaethol. Mae sefydliadau fel Coleg Cambria sy’n ennill cydnabyddiaeth ar gyfer eu systemau yn cyfrannu at godi safonau yn gyffredinol ac rydym yn eu llongyfarch am wneud hynny.”

Dywedodd Niki Shuttleworth, Swyddog Iechyd, Diogelwch a Diogeledd:

“Mae iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff o bwysigrwydd mawr i ni o hyd, ac rydym wrth ein boddau bod y Wobr uchel ei bri hon yn cydnabod yr ymrwymiad gan y coleg i gynnal, a lle bo’n bosib, i wella safonau ymhellach eto.”