Newyddion

Coleg Cambria yn ennill Safon “Aur” Iechyd a Diogelwch

May 16, 2014

rospa

Enillodd Coleg Cambria Safon “Aur” Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol RoSPA am y 9fed flwyddyn yn olynol.

I gydnabod y safon uchel gyson hon, dyfarnwyd Medal Aur i Goleg Cambria mewn cynllun gwobrwyo blynyddol fawreddog gan y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau (RoSPA).  Cyflwynwyd y wobr mewn seremoni yng Ngwesty’r Hilton Metropole Birmingham, yn y Ganolfan Arddangos Genedlaethol, ar 15 Mai, 2014.

Cenhadaeth RoSPA yw achub bywydau a lleihau anafiadau ar gyfer pob oedran ac amgylchfyd gwaith.  I gefnogi’r genhadaeth hon, mae gwobrau RoSPA, sydd wedi cael eu cyflwyno am 58 o flynyddoedd, yn cydnabod ymrwymiad i welliant parhaus mewn atal damweiniau ac afiechydon. Drwy’r cynllun hwn, mae busnes a sefydliadau o bob math a maint, ledled y DU a thramor, yn cael eu hasesu.  Mae’r Beirniaid yn ystyried systemau iechyd galwedigaethol a rheoli diogelwch cyffredinol yr ymgeiswyr, gan gynnwys agweddau fel arweinyddiaeth a chyfranogiad y gweithlu.

Dywedodd David Rawlins, rheolwr gwobrau RoSPA: ” Mae’r Gwobrau RoSPA yn annog pawb i wella safonau iechyd a diogelwch galwedigaethol. Mae’r sefydliadau sy’n cael eu cydnabod am eu systemau rheoli iechyd a diogelwch, fel Coleg Cambria, yn cyfrannu at wella’r safon drwyddi draw ar gyfer sefydliadau eraill. Rydyn ni’n llongyfarch Coleg Cambria. ”

Dywedodd Niki Shuttleworth, a dderbyniodd y wobr ar ran y Coleg “Mae iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a’n  gweithwyr yn hynod o bwysig i ni ac mae’r wobr fawreddog hon yn cydnabod ymrwymiad y staff a’r myfyrwyr sy’n gweithio’n barhaus tuag at wella safonau iechyd a diogelwch ar bob lefel, ledled y sefydliad.  Mae’r ymrwymiad hwn yn sicrhau bod Coleg Cambria yn darparu amgylchfyd diogel ar gyfer dysgu a gweithio ynddo.  Rydyn ni wrth ein bodd cael gweld bod yr ymrwymiad hwn wedi cael ei gydnabod gan wobr Safon “Aur ” Safonol, y wobr uchaf y gellir ei chyrraedd gyda’r cynllun hwn”.

Cynrychiolwyd y coleg gan Niki Shuttleworth, Swyddog Iechyd a Diogelwch a Chynaladwyedd y Coleg, yn ogystal â’r Technegwyr Iechyd a Diogelwch Tony James, Sharon Stubbs a Paul Hughes (yn y llun).