Newyddion

Coleg Cambria yn ennill prif wobr yng Ngwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol 2014

July 14, 2014

carl-roberts

Enillodd fyfyrwyr Peirianneg Cerbydau Modur Lefel 3 Coleg Cambria gydnabyddiaeth uchaf am eu defnydd arloesol o dechnoleg yn y Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol.

Dyfeisiwyd prosiect buddugol Coleg Cambria, ‘Dyddiaduron Digidol’, gan Carl Roberts, Darlithydd Peirianneg Cerbydau Modur, a anogodd y myfyrwyr i greu blogiau i gofnodi eu cyfnod profiad gwaith ym Mhencampwriaeth Rali’r Byd Prydain Fawr (WRCGB) yn ystod yr hydref y llynedd. Roedd y dyddiaduron yn rhan o gynllun newydd o raglenni dysgu hefyd, lle roedd y coleg yn arbrofi gyda’r rhaglenni hyn, fel rhan annatod o’u cymhwyster.

Dangoswyd i’r myfyrwyr sut i weithio fel crafwyr swyddogol tîm WRCGB yn y Rali, gan wneud hynny ar dir y coleg yn ystod tymor yr hydref 2013. Fel crafwyr, roeddent yn cael rhannu arbenigedd mewn monitro’r peiriannau’r ceir rasio yn ystod y gystadleuaeth. Ar ôl cael eu hysbrydoli gan y cyfleoedd hyn, cadwodd y myfyrwyr ddyddiaduron o’u gwaith o ddydd i ddydd, gan gynnwys lluniau a fideos. Defnyddiwyd Google Blogger i greu dyddiadur digidol o’r digwyddiadau ac roedd hyn yn ei dro yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd a thechnoleg gwybodaeth.

Ar ôl derbyn hyfforddiant yng Nglannau Dyfrdwy, dilynodd y myfyrwyr cerbydau moduro’r Rali o amgylch Cymru i helpu crafwyr swyddogol FIA ym mhob cam o’r Rali. Mae’r blogiau, sy’n dangos y cyfleoedd unigryw a gafwyd yn ystod y Rali, bellach yn gwricwlwm vitae trawiadol oherwydd bod y digwyddiad yn cael ei gydnabod fel un cymaint bron a Fformwla Un. Gallwch weld y Dyddiaduron Digidol ar: http://wrcgb.blogspot.co.uk/

Dywedodd Carl, a gymerodd ran yn y seremoni wobrwyo swyddogol yng Nghaerdydd trwy gyfrwng webinar, “Mae canlyniadau’r dyddiadur yn wych ac nid yn unig mae ar gael i’r cyhoedd i’w weld, ond roedd hefyd yn fodd i helpu gydag addysg y myfyrwyr. Bu’n hynod o ddefnyddiol ar gyfer cofnodi profiadau’r myfyrwyr trwy gydol eu hamser yn y coleg.”

Efallai bydd gan ddarpar fyfyrwyr Coleg Cambria, ddiddordeb mewn gwybod bod WRCGB yn ymweld â Glannau Dyfrdwy unwaith eto ym mis Tachwedd 2014 a bydd myfyrwyr Coleg Cambria yn cymryd rhan yn y broses graffu. Cyflwynwyd y gwobrau, a noddwyd gan Lywodraeth Cymru, mewn seremoni ddathlu yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd yr wythnos hon.