Newyddion

Coleg Cambria yn Ennill Gwobr Busnes Bwysig

March 13, 2017

business-award_1

Mae Coleg Cambria wedi ennill Gwobr Coleg y Flwyddyn / Ysgol Cadetiaid Diwydiannol / am ei waith gyda chyflogwyr lleol ar brofiadau achrededig yn y gweithle i fyfyrwyr. Cynhaliwyd y gwobrau Cadetiaid Diwydiannol cyntaf yn Llundain ar 2 Mawrth ac mae’r wobr a enillodd Coleg Cambria yn cydnabod ac yn dathlu rhagoriaeth mewn gweithio gyda chyflogwyr i roi profiadau achrededig Cadetiaid Diwydiannol yn y gweithle i fyfyrwyr.

Mae Coleg Cambria wedi defnyddio Cadetiaid Diwydiannol i gynyddu ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc am y cyfleoedd cyflogaeth posibl yn y diwydiannau peirianneg a gweithgynhyrchu mawr yng Ngogledd-ddwyrain Cymru. Gan weithio gyda chwmnïau lleol, sy’n cynnwys Airbus, Tata Steel, a BASF, mae’r coleg wedi cynnig nifer cynyddol o raglenni Cadetiaid Diwydiannol achrededig cynyddu yn ystod y tair blynedd ddiwethaf.

Mae Cadetiaid Diwydiannol yn brofiad achrededig dylanwadol yn y gweithle sy’n cael ei ddefnyddio fwyfwy gan gwmnïau ledled y wlad i achredu eu gweithgareddau gyda phobl ifanc o’u cymunedau lleol. Cynhaliwyd y Gwobrau Cadetiaid Diwydiannol cyntaf ar 2 Mawrth gydag arweinwyr llawer o gwmnïau diwydiannol gorau’r DU. EUB Tywysog Cymru a’r gofodwr Tim Peake hefyd yn cymryd rhan yn y gweithgareddau.

Wedi’i ysbrydoli’n wreiddiol gan EUB Tywysog Cymru, mae Cadetiaid Diwydiannol yn achredu profiadau gweithgareddau yn y gweithle sy’n cael eu cynnig gan gyflogwyr i bobl ifanc, ac sydd bellach yn cynyddu’n gyflym, gyda dros 250 o gyflogwyr ac 800 o ysgolion yn cymryd rhan ac yn rhoi graddau i dros 10,000 o bobl ifanc ac achredu dros 200,000 o oriau profiad yn y gweithle i ddysgwyr.

Yn nodweddiadol, mae Coleg Cambria yn trefnu rhaglenni haf i roi profiad yn y gweithle wythnos o hyd gyda chwmni yn ei noddi, gan gynnwys cyflwyniadau, profiadau ymarferol, meithrin hyder a sgiliau gweithio mewn tîm. Mae’r rhain yn cyfuno i roi gwybodaeth dda am y sector da a chael gwybod am y cyfleoedd swyddi sydd ar gael ar gyfer pan fydd y dysgwyr yn gadael ysgol ac maent yn arwain at ddyfarniad Lefel Arian y Cadetiaid Diwydiannol.

Mae’r coleg wedi canfod bod cyfuniad y Cadetiaid Diwydiannol o weithgaredd ymarferol ac ymwybyddiaeth ddiwydiannol wedi ennyn diddordeb mewn sector lleol bywiog ac mae wedi helpu diwydiant lleol i lenwi bylchau sgiliau pwysig, gyda llawer o gyn gyfranogwyr bellach yn dilyn prentisiaethau neu raglenni peirianneg llawn amser yn y coleg.

Noddwyd y wobr gan Rolls-Royce a chafodd ei chyflwyno gan Colin Smith CBE, Grŵp Llywydd Rolls-Royce, sydd hefyd yn un o Lysgenhadon Cadetiaid Diwydiannol EUB Tywysog Cymru. Dywedodd “Wrth gefnogi’r wobr hon, rydym yn gwella proffil Cadetiaid Diwydiannol mewn ysgolion a cholegau. “Mae’r achrediad yn helpu i chwalu llawer o’r ansicrwydd sy’n gallu bodoli o amgylch profiadau yn y gweithle, ar gyfer ysgolion / colegau, myfyrwyr a rhieni. Gallant fod yn sicr bod rhaglen achrededig Cadetiaid Diwydiannol yn cyflwyno’r hyn sydd ei angen ar bobl ifanc sy’n cymryd rhan ynddi a diwallu anghenion cyflogwyr yr un pryd. Mae Coleg Cambria wedi profi eu bod yn dra arbenigol ac ymatebol wrth weithio gyda busnesau yn ardal Gogledd Ddwyrain Cymru, er lles eu myfyrwyr ac, ymhen amser, yr economi leol.”

Cadetiaid Diwydiannol o Goleg Cambria yn ymweld ag Airbus

Dywedodd David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria, “Rydyn ni wrth ein bodd ac yn falch ein bod wedi ennill y wobr fawreddog hon. Mae Cadetiaid Diwydiannol nid yn unig yn rhoi cipolwg i bobl ifanc ar gyfleoedd i gael gyrfa’n lleol ond maent hefyd yn rhoi profiad cydnabyddedig yn y gweithle iddyn nhw a thystiolaeth o sgiliau a phrofiad y gallant eu defnyddio mewn cyfweliad. Gyda llai o brofiad gwaith yn cael ei gynnig, mae’r cynllun Cadetiaid Diwydiannol yn gyfle i’w groesawu’n fawr i bobl ifanc gael archwilio diwydiannau mawr Gogledd Ddwyrain Cymru sy’n cynnig amrywiaeth gwych o gyfleoedd prentisiaethau. Mae ein defnydd o Gadetiaid Diwydiannol felly’n helpu i arwain pobl ifanc at yrfaoedd lleol addawol.”

business-award_2