Newyddion

Coleg Cambria yn edrych ymlaen at Sioe Dinbych a Fflint

August 12, 2013

DSC_0988

Ar ôl wythnos lwyddiannus yn yr Eisteddfod Genedlaethol wythnos diwethaf a’r Sioe Frenhinol ym mis Gorffennaf, mae Coleg Cambria nawr yn edrych ymlaen, ac yn paratoi ar gyfer Sioe Dinbych a Fflint a gynhelir wythnos yma.

Bydd cynrychiolwyr o wahanol adrannau o’r coleg yn bresennol yn y sioe i gynnig arweiniad ynghylch yr amrywiaeth o ddewisiadau addysg a hyfforddiant sydd ar gael. Bydd modd i ymwelwyr gael cyngor am gyrsiau llawn amser, cyrsiau hamdden, dewisiadau yn y gweithle yn ogystal â mentrau hyfforddi arbenigol. Bydd y coleg hefyd yn defnyddio’r sioe i hybu eu rhaglenni Prentisiaeth Tirseiliedig newydd.

Bydd cyfle i ymwelwyr hefyd ddysgu sut i odro’r fuwch a chyfrwyo’r ceffyl, a bydd amrediad eang o weithgareddau crefft ar gael i blant, yn rhad ac am ddim.

Dywedodd Patrick Leonard Cyfarwyddwr Dysgu yn y Gweithle Coleg Cambria:

“Rydym yn falch iawn o fod yn arddangos yn Sioe Dinbych a Fflint. Rydym yn hoffi cael cyfleoedd i fynd i’n cymunedau lleol a chyfarfod pobl sy’n gweithio yn y diwydiannau cyfagos. Rydym yn cynnal Digwyddiad Prentisiaethau Tir-seiliedig yn ystod y dydd i godi ymwybyddiaeth ynghylch y rhaglenni newydd yr ydym ni’n awr yn eu cynnig. Dewch draw i drafod y cyfleoedd gyda’r cynrychiolwyr fydd ar ein stondin”.

Tags: , ,