Newyddion

Coleg Cambria yn dathlu’r flwyddyn gorau erioed ar gyfer codi arian

September 16, 2013

Image-112

Mae dathlu mawr yng Ngholeg Cambria wedi i staff a myfyrwyr lwyddo i godi swm anhygoel o arian ar gyfer British Heart Foundation (BHF) Cymru.

Cynhaliwyd noson arbennig ar safle Glannau Dyfrdwy yn ddiweddar a daeth cynrychiolwyr o bob un o safleoedd Coleg Cambria ynghyd i gyflwyno  siec o £82,406.64 i’r elusen fabwysiedig, BHF Cymru.

Mae’r swm a godwyd yn curo swm y llynedd, sef £75,746.84 a gyflwynwyd i Cancer Research UK ym Medi 2012.

Yn ystod y noson cyflwynodd David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria siec i BHF Cymru ar ran pawb a fu’n gyfrifol am godi arian.

Pob blwyddyn, mae Coleg Cambria yn mabwysiadu elusen, gyda myfyrwyr a staff yn mynd ati i godi arian trwy gynnal nifer o wahanol weithgareddau. Cynhaliwyd amrywiaeth o weithgareddau yn ystod y flwyddyn yn eu plith nifer o dasgau creadigol a heriol yn cynnwys marathon, sialens heicio, teithiau beic anodd, diwrnodau teuluol, marathon dartiau a nifer o arddangosiadau.

Dywedodd David Jones:

“Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i staff a myfyrwyr Glannau Dyfrdwy, Llysfasi, Llaneurgain a Hyfforddiant Wrecsam, a phawb arall sydd wedi cyfrannu mewn unrhyw ffordd tuag at y swm anhygoel o arian a godwyd yn ystod 2012-2013. “Mae’n swm gwych, ac rwy’n siŵr y bydd modd i bawb ar draws safleoedd Coleg Cambria gydweithio, gan fod gwaith elusennol gwych eisoes yn digwydd yn Iâl, a chodi swm anhygoel unwaith eto ar gyfer ein helusen yn 2013-2014.”

Dywedodd Karen Senior Rheolwraig Gwasanaethau Myfyrwyr yng Ngholeg Cambria:

“Mae’r swm y bu i’r coleg ei godi eleni yn anhygoel ac yn amlygu’r ymdrech a wneir gan ein myfyrwyr a staff ar gyfer yr achosion yr ydym yn eu mabwysiadu. Maent bob amser yn barod i gymryd rhan ac yn llawn brwdfrydedd trwy gydol y flwyddyn golegol.”

Dywedodd Sion Edwards Rheolwr Codi Arian a Gwirfoddoli ar gyfer BHF Cymru yng Ngogledd Cymru:

“Mae staff a myfyrwyr Coleg Cambria wedi dangos cymaint o frwdfrydedd ac ymroddiad eleni, ac wedi mynd ati’n ddygn i godi arian i gefnogi’n gwaith. Rydym yn hynod ddiolchgar iddynt ac mae eu hegni a’u hymroddiad wedi creu argraff arnom. O’r babanod sy’n cael eu geni gyda nam ar y galon i’r miliynau o oedolion sy’n dioddef o glefyd y galon bydd yr arian yma’n helpu gwyddonwyr BHF a’r prosiectau gofal yr ydym ni’n eu hariannu’n lleol, i barhau â’r frwydr. Ni allem wneud hyn heb ymroddiad pobl fel staff a myfyrwyr Coleg Cambria sydd wedi dangos cymaint o gefnogaeth i’n gwaith.”

Tags: , ,