Newyddion

Coleg Cambria yn Dathlu yn y Ffair Aeaf

January 9, 2014

Image 1 group shot

Mae Coleg Cambria yn dathlu ar ôl ennill dwy wobr Lantra yn ddiweddar.

Enillodd Steve Cutmore, cyn-fyfyriwr a darlithydd rhan-amser yng Ngholeg Cambria Llysfasi, y wobr Dysgwr Gydol Oes Tir-seiliedig y Flwyddyn Lantra, ac enillodd Katie Frimston, cyn-fyfyriwr o safle Llaneurgain y wobr Dysgwr Ifanc y Flwyddyn Lantra yn ystod yr un seremoni.

Mae’r gwobrau, a gynhaliwyd yn ystod Ffair Aeaf 2013 ar faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, yn dathlu’r dysgwyr mwyaf arbennig ac ysbrydoledig yn niwydiannau tir-seiliedig ac amgylcheddol Cymru.

Enwebwyd Steve gan Phil Venables Darlithydd Coedwigaeth a Chadwraeth yng Ngholeg Cambria Llysfasi. Mae Steve yn rhedeg ei fusnes Coedyddiaeth ac Ecolegol ymgynghorol ei hun, ac wedi bod yn darlithio gyda’r nos yn Llysfasi ers 2000. Mae wedi mynd ati’n barhaus i ennill tystysgrifau a chymwysterau ac ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer gradd BSc (Anrhydedd) mewn Coedyddiaeth, a’i obaith yw gwneud gradd Meistr yn y dyfodol.

Dywedodd Steve: “Hoffwn ddiolch i Phil Venables am fy enwebu ar gyfer y wobr yma. Gan fy mod wedi dod yn ail yn 2004, roedd hi’n dipyn o sioc pan gyhoeddwyd fy mod wedi ennill. Rwy’n falch iawn o fod yn gysylltiedig â Choleg Cambria.”

Enwebwyd Katie Frimston, cyn-fyfyrwraig astudiaethau ceffylau yng Ngholeg Cambria Llaneurgain gan Leoma Rushton, tiwtor Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Rheolaeth Ceffylau, am ei gwaith caled ac ymroddiad trwy gydol y cwrs.  Mae Katie bellach yn astudio cwrs Meistr mewn Osteopathi yng Ngholeg Meddygaeth Osteopathi Llundain.  Mae’n gobeithio mynd ymlaen i astudio Gradd Ôl-radd mewn Osteopathi Anifeiliaid a Cheffylau er mwyn ei galluogi i fod yn Osteopath Ceffylau.

Dywedodd Katie: “Cefais amser gwych yn y Ffair Aeaf lle cefais fy enwi’n Ddysgwr Ifanc y Flwyddyn Lantra. Rwy’n hapus dros ben, a hoffwn ddiolch i fy nhiwtor anhygoel Leoma Rushton am fy helpu  trwy’r cwrs a fy enwebu!”

Dywedodd David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rydym yn falch iawn bod dau o’n cyn-fyfyrwyr wedi ennill y gwobrau nodedig hyn. Anfonwn ein llongyfarchiadau mawr i Steve a Katie a hoffem ddymuno’r gorau iddynt ar gyfer y dyfodol”.

Image 2 Steve Cutmore Image 3 Katie Frimston LANTRA award (1)

Tags: , , , , , , , ,