Newyddion

Coleg Cambria yn dathlu ymrwymiad staff

June 23, 2015

Staff Awards

Derbyniodd dros 50 o staff Coleg Cambria wobrwyon Gwasanaeth Hir a Chydnabod Staff mewn cinio arbennig yn y coleg yn ddiweddar.

Roedd y seremoni, a gynhaliwyd ym Mwyty’r Celstryn ar safle Glannau Dyfrdwy, yn cydnabod ymrwymiad staff sydd wedi gweithio i’r coleg am nifer fawr o flynyddoedd yn ogystal â staff sydd wedi mynd ymhellach na’r galw yn eu gwaith i sicrhau fod ein myfyrwyr yn meddu ar y sgiliau a’r wybodaeth i lwyddo.

Derbyniodd tri aelod o staff, Enid Street, Paul Morgan a Pat Pellat Wobr Hir Wasanaeth i gydnabod 25 mlynedd o wasanaeth.

Cyflwynwyd Gwobrwyon Cydnabod Staff yn y categorïau Cyrhaeddiad, Gwasanaeth Cwsmer, Amrywiaeth, Cynaliadwyedd ac Arloesedd. Ymysg y rhain oedd y tîm o diwtoriaid a wnaeth gefnogi myfyrwyr yn y gystadleuaeth WorldSkills UK llynedd lle’r oedd myfyrwyr Coleg Cambria yn cyfri am dros draean o dîm Cymru. Ar ôl ennill 1 medal aur, 3 arian a 5 efydd yn ogystal â 4 statws Canmoliaeth Uchel, daeth tîm Coleg Cambria yn ail ar fwrdd cynghrair Worldskills UK. Ni fyddai hyn wedi bod yn bosib heb gymorth y tiwtoriaid a ddangosodd gefnogaeth i’w myfyrwyr trwy gydol y broses.

Dywedodd Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria, David Jones:

“Mae’n bwysig i gydnabod ymrwymiad y staff sy’n gweithio yn y coleg. Mae pob un ohonynt wedi cyfrannu’n eithriadol i fywydau cannoedd o bobl ifanc yn yr ardal ac yn haeddu cael eu llongyfarch a’u diolch am hynny.

“Yng Ngholeg Cambria rydym wedi ymrwymo i gefnogi a gwerthfawrogi ein staff, ac mae’r gwobrau hyn yn amlygu’r cymorth maent wedi rhoi i’n myfyrwyr a hefyd gyrfau hir, heriol a newidiol ein staff academaidd a’n staff cefnogaeth busnes.”