Newyddion

Coleg Cambria yn dathlu ymrwymiad staff

July 11, 2016

staff awards group (2)

Derbyniodd bron i 50 aelod o staff Wobrau Cydnabyddiaeth Staff a Gwasanaeth Hir mewn cinio arbennig a gynhaliwyd yn y coleg yn ddiweddar.

Roedd y seremoni, a gynhaliwyd yn Rendezvous ar safle Iâl , yn cydnabod ymrwymiad aelodau staff sydd wedi gweithio yn y coleg am sawl blwyddyn yn ogystal ag aelodau staff sydd wedi mynd tu hwnt i ofyn eu swyddi er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn meddu ar y sgiliau a’r wybodaeth i lwyddo.

Derbyniodd 4 aelod o staff,  Ann Johnson,  Rheolwr Meithrinfa,  Jenny Jones,  Swyddog y Tir,  Yvonne Darlington, Darlithydd Sgiliau Hanfodol a Kath Collings, Swyddog Cyflogres Wobr Gwasanaeth Hir am 25 mlynedd o wasanaeth.

Rhoddwyd gwobrau cydnabyddiaeth i staff o dan y categorïau Cyflawniad, Gwasanaeth Cwsmer, Amrywiaeth, Cynaliadwyedd ac Arloesedd.

Ymysg yr enillwyr oedd y Timau Trin Gwallt a Harddwch ar safleoedd Iâl a Glannau Dyfrdwy a gafodd eu cydnabod yn dilyn eu cyflawniadau gwych yn yr arolwg Estyn yn ddiweddar. Cafodd eu gwaith caled, eu proffesiynoldeb a’u gallu rhagorol i ganolbwyntio ar eu dysgwyr eu cydnabod gan Estyn a ddyfarnodd dair gradd Ragorol a oedd yn ganlyniad arwyddocaol ac o’r radd flaenaf yn y sector.

Enillodd Natalie Cliff, Darlithydd Ceffyleg yn Llaneurgain, wobr am fod yn batrwm o ymddygiad ar gyfer ei myfyrwyr a chydweithwyr oherwydd ei syniadau a’i mentrau arloesol. Cymeradwywyd Tim Williams, Darlithydd Chwaraeon yng Nglannau Dyfrdwy, am ei ymrwymiad dyfal i gefnogi aelodau staff a dysgwyr a oedd yn gysylltiedig â’i waith yn Academi Nomads Cei Connah.

Enillodd Ann Pearson, Swyddog Adnoddau Dysgu, wobr am ei gwasanaeth cwsmer rhagorol, a chafodd Alice Thelwell, Swyddog Marchnata ei chydnabod am gefnogi ac annog defnydd o’r iaith Gymraeg  ledled y coleg.

Dywedodd David Jones OBE DL, Prif Weithredwr Coleg Cambria:

“Mae’n bwysig i gydnabod yr ymrwymiad gan aelodau staff sy’n gweithio yn y coleg. Mae pob un ohonynt wedi cyfrannu’n sylweddol at fywydau cannoedd o bobl ifanc yn yr ardal ac yn haeddu cael eu llongyfarch a’u diolch am hynny.

“Yng Ngholeg Cambria rydym wedi ein hymrwymo i gefnogi a gwerthfawrogi ein staff ac mae’r gwobrau hyn yn amlygu’r cymorth amhrisiadwy mae ein myfyrwyr yn ei dderbyn, yn ogystal â gyrfaoedd hir a heriol ein staff academaidd a’n staff cymorth busnes.”

Staff awards Alice T (2)